Agresīvs dzīvnieks

Agresīva dzīvnieka jēdziens normatīvajos aktos nav skaidrots. No saistīto normu satura izriet, ka par agresīvu dzīvnieku uzskatāms tāds, kas uzbrūk cilvēkam vai uzbrūk citam dzīvniekam (izņemot gadījumus, kad uzbrukums citam dzīvniekam saistīts ar dabisko barības ķēdi, piemēram, kaķa uzbrukums pelei).

Agresija ir viens no pamatelementiem gan starpsugu cīņā par eksistenci, gan vienas sugas pārstāvju starpā. Agresija ir motivēta iznīcinoša darbība, kas ir pretrunā ar sabiedrībā pastāvošām normām un kuras rezultātā tiek nodarīts fizisks vai psiholoģisks kaitējums. Bioloģijā agresija ir dziņa uzbrukt, apspiest, iznīcināt.

Raksturojot, kas ir „agresīvs dzīvnieks” tiesību aktu izpratnē, izriet šādas pazīmes:

 • tas ir kāda īpašumā esošs dzīvnieks;
 • dzīvnieka uzvedība neatbilst attiecīgās sugas vispārpieņemtajai uzvedībai kādā situācijā, pret kādu objektu vai subjektu;
 • dzīvnieka neadekvātās uzvedības rezultātā nodarīts kaitējums dzīvībai vai veselībai (cilvēkam vai dzīvniekam, kam ir uzbrukts), radīti zaudējumi īpašumam.

Tavs dzīvnieks uzbrūk

Katra dzīvnieka īpašnieka pienākums ir nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus. Ja īpašumā ir dzīvnieks, ar kuru saskarsmē nonāk ne tikai dzīvnieka īpašnieks un tā ģimenes locekļi, bet arī citi sabiedrības pārstāvji, dzīvnieka īpašniekam jāspēj kontrolēt sava dzīvnieka uzvedība un jānovērš jebkura iespēja, ka dzīvnieks varētu nodarīt kaitējumu cilvēkam vai kādam dzīvniekam.

Dari visu iespējamo, lai Tavs dzīvnieks neuzbruktu

Dzīvnieka turēšana ir īpašnieka atbildība – pirms dzīvnieku ņemt, ir pilnībā jāapzinās pienākumu apjoms, kas saistās ar konkrētās sugas dzīvnieka turēšanu. Preventīvās darbības, ko ņemt vērā:

 • apmāci dzīvnieku;
 • ved dzīvnieku pavadā, ja nepieciešams, lieto dzīvniekam uzpurni;
 • izvairies no vietām, situācijām, kas var izprovocēt dzīvnieku uzbrukt.

Apmāci dzīvnieku

Dzīvnieka apmācība ir priekšnoteikums dzīvnieka uzvedības kontrolei, dzīvnieka īpašnieka spējai paredzēt dzīvnieka uzvedību, atsaukt to u.t.t.

Par dzīvnieka apmācības iespējām meklē informāciju attiecīgās dzīvnieku sugas interneta portālos, forumos u.c. vai interesējies pie konkrētās sugas dzīvnieku īpašniekiem.

Ved dzīvnieku pavadā, ja nepieciešams, lieto dzīvniekam uzpurni

MK noteikumos Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” III nodaļā – Īpašās prasības suņa turēšanai – noteikts:

 • ja suns atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem, bet bīstamam sunim jābūt arī sarkanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē bīstamu suni;
 • pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suni ved pavadā (tam ir uzlikts uzpurnis, ja suns ir atzīts par bīstamu saskaņā ar normatīvajiem aktiem);
 • pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību;
 • ārpus pilsētām un ciemiem viensētās suni var turēt ārpus telpām nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus; ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas suns bez pavadas var atrasties pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību;
 • suņa īpašnieks vai turētājs sabiedriskās vietās var īslaicīgi atstāt suni vienu, ja suns ir piesiets pavadā, kas nav garāka par metru, un ja tas netraucē personu un transportlīdzekļu kustību un neapdraud cilvēku vai dzīvnieku drošību.

Par gadījumiem, kad lietojams uzpurnis, lasi ŠEIT. Pārējos gadījumos uzpurni sunim var lietot, ja dzīvnieka īpašnieks uzskata to par nepieciešamu.

Izvairies no vietām, situācijām, kas var izprovocēt dzīvnieku uzbrukt

Zinot sava dzīvnieka uzvedību, reakciju uz kādām situācijām (trokšņi, riteņbraucēji, citu sugu dzīvnieki u.t.t.), jau iepriekš izvērtē, kur ar to uzturēties publiskās vietās, vai spēsi kontrolēt sava dzīvnieka uzvedību vai nosargāt to no kaitinošām, provocējošām iedarbībām.

Izvairies atrasties ar savu dzīvnieku vietās, kas rada tam stresu.

Izvairies satikties ar cilvēkiem vai dzīvniekiem, pret kuriem Tavs dzīvnieks jūt nepatiku.

Neatstāj dzīvnieku vienu publiskā vietā, ja neesi pārliecināts par tā drošību (vai tam netuvosies citi cilvēki vai dzīvnieki, kas var izraisīt Tava dzīvnieka uztraukumu, dot iemeslu tam aizsargāties u.tml.).

Tavs dzīvnieks ir uzbrucis/uzbrūk

Rīkojies:

 • pārtrauc uzbrukumu;
 • sniedz palīdzību cietušajam, palīdzi nokļūt pie ārsta;
 • apmaksā medicīniskos izdevumus, piedāvā kompensāciju.

Nekādā gadījumā nepamet notikuma vietu, neatrisinot situāciju, nepalīdzot cietušajam. Uzņemies atbildību par notikušo!

Esi gatavs, ka cietušais vai cietušā dzīvnieka īpašnieks par notikušo ziņos policijai. Esi gatavs sniegt paskaidrojumu par notikušā apstākļiem.

Pārtrauc uzbrukumu un sniedz palīdzību cietušajam

Pārtrauc uzbrukumu

Dari visu iespējamo, lai pārtrauktu uzbrukumu, savaldi savu dzīvnieku, neļauj tam atkārtoti uzbrukt.

Sniedz palīdzību cietušajam, palīdzi nokļūt pie ārsta

Mazākais, ko vari darīt cietušā labā – sniedz palīdzību, atvainojies par notikušo (ja, piemēram, dzīvnieks ir uzbrucis bez acīmredzama iemesla, nav bijis provocēts, kaitināts).

Ja cietušajam nodarīti miesas bojājumi, atbilstoši situācijas smagumam palīdzi nokļūt pie ārsta, izsauc ātro medicīnisko palīdzību, neatstāj cietušo vienu, paliec pie tā, kamēr ierodas ārsti vai kāds cits, kas palīdzēs cietušajam nokļūt mājā.

Atstāj savu kontaktinformāciju, lai cietušais nepieciešamības gadījumā var ar Tevi sazināties.

Ja Tavs dzīvnieks uzbrucis citam dzīvniekam, rīkojies līdzīgi: palīdzi otra dzīvnieka īpašniekam nogādāt dzīvnieku pie veterinārārsta, sniedz citu palīdzību atbilstoši situācijai, atstāj savu kontaktinformāciju cietušā dzīvnieka īpašniekam.

Apmaksā medicīniskos izdevumus, piedāvā kompensāciju

Atceries, Tu esi materiāli atbildīgs par sava dzīvnieka nodarītiem kaitējumiem un zaudējumiem citām personām, to mantai. Atlīdzini Tava dzīvnieka uzbrukuma rezultātā cietušā cilvēka vai cietušā dzīvnieka ārstniecības izdevumus un piedāvā kompensāciju, ja esi vainojams sava dzīvnieka uzbrukumā: neesi to pienācīgi pieskatījis, neesi spējis savaldīt u.t.t.

Ja uzskati, ka neesi vainojams sava dzīvnieka uzbrukumā citai personai vai dzīvniekam, dari zināmu cietušajam (vai cietušā dzīvnieka īpašniekam), ka netaisies apmaksāt nekādus izdevumus. Izskaidro, kāpēc neuzskati sevi par vainīgu notikušajā.

Tev vai Tavam dzīvniekam uzbrūk

Situācijā, kad Tev vai Tavam dzīvniekam uzbrūk, mēģini darīt visu iespējamo, lai uzbrukumu pārtrauktu. Kā pasargāt sevi un savu bērnu, ja uzbrūk suns, konsultē suņu apmācības instruktors, Latvijas Kinoloģiskās apvienības prezidents Jānis Pavlovskis rakstā "Suns uzbrūk! Ko darīt?".

Ja uzbrukts Tev

seko šiem palīdzības soļiem.

Ja uzbrukts Tavam dzīvniekam

seko šiem palīdzības soļiem.

Lai mazinātu risku, ka Tavam dzīvniekam uzbrūk

 1. pats ievēro dzīvnieku turēšanas prasības – kur nepieciešams, suni ved pavadā, ar vai bez uzpurņa atbilstoši katras pašvaldības noteiktajām zaļajām zonām; suni ved pastaigā ar piestiprinātu žetonu (ja attiecīgajā pašvaldībā tādi ir); regulāri vakcinē savu dzīvnieku pret trakumsērgu u.t.t.;
 2. savu dzīvnieku nelaid klāt nepazīstamiem suņiem.

Par turpmāko rīcību izlem pēc esošās situācijas – vai dzīvnieka īpašnieks mēģina rast risinājumu un palīdzēt to atrisināt vai arī dzīvnieka īpašnieks nereaģē uz notikušo, nepalīdz, pats uzvedas agresīvi.

 

Dzīvnieka īpašnieks mēģina rast risinājumu

Savstarpēji vienojieties par risinājumu atbilstoši nodarītajam kaitējumam, notikušā apstākļiem. Apmainieties ar kontaktinformāciju gadījumam, ja nākotnē nepieciešams vēl sazināties.

Dzīvnieka īpašnieks nereaģē (nepalīdz)

Ja uzbrukušā dzīvnieka īpašnieks uzvedas tā, it kā nekas būtisks nebūtu noticis, neapzinās notikušā iemeslus un sekas, uzvedas izaicinoši un uzbrūkoši, mēģini izskaidrot viņa pienākumus:

 • nodrošināt, ka dzīvnieks neapdraud apkārtējos;
 • parūpēties, lai dzīvnieka uzbrukums tiktu novērsts vai pārtraukts;
 • sniegt palīdzību no viņa dzīvnieka uzbrukuma cietušam cilvēkam vai dzīvniekam;
 • segt izdevumus, kas cietušajam radušies viņa dzīvnieka uzbrukuma dēļ.

Ziņo policijai

Ja uzbrukuma rezultātā cilvēkam nodarīti miesas bojājumi vai cits dzīvnieks smagi ievainots vai miris, ziņo par notikušo policijai.

Ja sauc policiju uz notikuma vietu, nodrošini pierādījumu saglabāšanu.

Ja policijai raksti iesniegumu pēc notikuma, notikuma vietā jau parūpējies par nepieciešamo pierādījumu fiksēšanu, iesniegumā precīzi norādot faktus un iespējamos pierādījumus.

Rūpējies par savu drošību pats

Ja uzbrukuma rezultātā nav radīts būtisks kaitējums un tas uzskatāms vien par nepatīkamu incidentu, turpmāk esi uzmanīgs – izvairies no šāda vai līdzīga gadījuma, izproti uzbrukuma cēloņus un ņem tos vērā citās līdzīgās situācijās, lai jau laicīgi novērstu uzbrukuma iespēju.

Piemēram, ja Tavam dzīvniekam uzbrūk Tavā apkārtnē mītoši suņi, iegaumē to izskatu, to īpašnieku u.tml., un pastaigājoties ar savu dzīvnieku, netuvojies vairs tiem, neprovocē, turpini pastaigu pa citu maršrutu.

Dzīvnieks uzbrūk cilvēkam

Par dzīvnieka uzbrukumu cilvēkam atkarībā no lietas apstākļiem un nodarītā kaitējuma dzīvnieka īpašniekam var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 230.1 panta - Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana, saskaņā ar kuru par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls vai vidēja smaguma miesas bojājums, soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, bet par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Par gadījumiem, kad dzīvnieks uzbrucis cilvēkam, jāziņo policijai. Pārsvarā šie ir gadījumi, kad uzbrūk suns. Policijai, izvērtējot lietas apstākļus, ja ir aizdomas, ka uzbrukušais dzīvnieks varētu būt bīstams, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.428 „Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai” ir pienākums par to ziņot Pārtikas un veterinārajam dienestam.

Ja ir iesniegti pietiekami pierādījumi par suņa uzbrukumu Pārtikas un veterinārais dienests izveido komisiju attiecīgā suņa uzvedības izvērtēšanai. Ja suns tiks atzīts par bīstamu, tā īpašniekam būs jāievēro īpaši suņa turēšanas noteikumi.

Dzīvnieks uzbrūk citam dzīvniekam

Par dzīvnieka uzbrukumu citam dzīvniekam atkarībā no lietas apstākļiem un nodarītā kaitējuma uzbrukušā dzīvnieka īpašnieku var saukt pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.panta – Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana, saskaņā ar kuru:

 • par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas;
 • par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas;
 • par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit pieciem līdz tūkstoš latiem, konfiscējot dzīvnieku vai bez tā konfiskācijas.

Dzīvnieka uzbrukums citam dzīvniekam var būt par pamatu uzbrūkošā dzīvnieka bīstamības izvērtēšanai. Ja par dzīvnieka (suņa) uzbrukumu ir ziņots policijai un ir uzsākta administratīvā lietvedība, policija, pašvaldības amatpersona vai cietušā dzīvnieka īpašnieks (ja uzbrukumā cietis bezsaimnieka un klaiņojošs dzīvnieks, iesniegumu var iesniegt dzīvnieku aizsardzības organizācija) var vērsties Pārtikas un veterinārajā dienestā ar lūgumu izvērtēt uzbrūkošā suņa bīstamību saskaņā ar MK noteikumiem Nr.428 „Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai”.

Ja ir iesniegti pietiekami pierādījumi par suņa uzbrukumu un sniegta pilnvērtīga informācija par notikušā faktiskajiem apstākļiem, Pārtikas un veterinārais dienests izveido komisiju attiecīgā suņa uzvedības izvērtēšanai. Ja suns tiks atzīts par bīstamu, tā īpašniekam būs jāievēro īpaši suņa turēšanas noteikumi.