Sākums > Palīdzi dzīvniekam > Satiksmes negadījums

Dzīvnieks ceļu satiksmes negadījumā

Apstājies notikuma vietā

Ja esi izraisījis vai esi iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā, kurā cietis dzīvnieks, apstājies notikuma vietā:

 • noskaidro situāciju;
 • noskaidro, kas tas par dzīvnieku, vai tas ir dzīvs, ievainots vai miris;
 • izliec brīdinājuma zīmi atbilstoši ierastai rīcībai ceļu satiksmes negadījumos.

Gadījumi, kad ceļu satiksmes negadījumā cieš dzīvnieki, nav retums. Iemesli tam ir gan automašīnu skaita palielināšanās, gan braukšanas ātrums, dzīvnieku dzīves vides sašaurināšanās u.t.t.

Sabraukti tiek gan savvaļas dzīvnieki, gan arī īpašniekiem piederoši dzīvnieki (biežāk mājas (istabas) dzīvnieki: suņi un kaķi; retāk lauksaimniecības dzīvnieki).

Katru gadu ceļu satiksmes negadījumos tiek ievainoti un iet bojā vairāki tūkstoši dzīvnieku. Procentuāli lielākā daļa no uzbraukumiem ir savvaļas dzīvniekiem, tomēr ievērojams daudzums ir arī sadursmes ar suņiem.

Savvaļas dzīvnieks

Savvaļas dzīvnieka sabraukšana, neatkarīgi no tā izmēriem, uzskatāma par satiksmes negadījumu, par to jāziņo attiecīgajām iestādēm.

Par bīstamību, ka uz ceļa var izskriet savvaļas dzīvnieks, brīdina ceļa zīme Nr.125 „Savvaļas dzīvnieki” ar lecoša brieža attēlu (MK 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”).

Ņemot vērā, ka savvaļas dzīvnieki pārvietojas pa savām takām, kuras ir pētītas un zināmas nozares speciālistiem, ļoti būtiski pievērst uzmanību uz ceļa izvietotajām zīmēm par brīdinājumu. Tās ir izvietotas vietās, kur dzīvnieka parādīšanās uz ceļa ir paredzama.

Ja dzīvnieks notriekts vietā, kur darbojas šī ceļa zīme, autovadītājs uzskatāms par vainīgu ceļu satiksmes negadījumā, par to paredzēta atbildība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Šādā situācijā ir jāatlīdzina valstij radītie zaudējumi. Zaudējumu apmērs tiek aprēķināts atšķirīgi par katru dzīvnieku, minimālo mēnešalgu reizinot ar dažādiem koeficientiem.

Lai izvairītos no sadursmes ar dzīvnieku, būtiski ir izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu, īpaši braucot pa mežainiem apvidiem jābūt īpaši vērīgiem. Iespēja, ka uz braucamās daļas var parādīties savvaļas dzīvnieks, ir visā Latvijas teritorijā, īpaši mežainos apvidos, mežmalās, kā arī ceļa posmos, kur ir neliels attālums starp ceļa nomali un kokiem vai krūmiem.

Vislielākā iespējamība sadursmei ar savvaļas dzīvnieku ir pavasarī un rudenī. Lielākā dzīvnieku aktivitāte vērojama dzīvnieku riesta, mazuļu dzimšanas, kā arī medību sezonas sākuma laikā – šajos periodos dzīvnieka rīcība ir neprognozējama.

Par savvaļas dzīvnieku uzvedību uz ceļiem un ceļmalās vairāk lasi ŠEIT.

Ievainots

Ja savvaļas dzīvnieks vēl ir dzīvs, bet ir ievainots tā, ka netiek prom no notikuma vietas:

 • pats dzīvnieku neaiztiec;
 • norobežo notikuma vietu;
 • ziņo par notikušo attiecīgajiem dienestiem.

Neaiztiec ievainotu dzīvnieku un norobežo vietu

Ja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā dzīvnieks ir ievainots, neaiztiec to – jebkurš kontakts ar dzīvniekiem rada risku tikt inficētam. Bez tam, ievainots dzīvnieks ir neprognozējams.

Ja dzīvniekam ir redzama trauma – vaļējs lūzums, asiņojoša brūce u.t.t. – tam vajadzīga veterinārmedicīniska palīdzība. Speciālists spēs profesionāli novērtēt situāciju, sniegt pirmo palīdzību vai arī iemidzināt, ja būs nepieciešams.

Pēc tam būs jāmeklē speciālists, kas dos profesionālu padomu, ko dzīvnieka labā var darīt tālāk, jo savvaļas dzīvniekam pilnvērtīga dzīve ir tikai savvaļā, tā dabiskajā dzīves vidē. Esi gatavs, ka šie visticamāk būs maksas pakalpojumi.

Norobežo notikuma vietu

Ja ievainotais dzīvnieks atrodas uz braucamās daļas, norobežo notikuma vietu, izvieto brīdinājuma zīmi, lai neapdraudētu pārējos satiksmes dalībniekus.

Ziņo par notikušo CSN

Par ceļu satiksmes negadījumu jāziņo ceļu policijai vai glābšanas dienestam pa tālruni 112. Zvanot uz 112 sniedz šādu informāciju:

 • nosauc adresi vai apraksti notikuma vietu;
 • izstāsti, kas noticis;
 • atbildi uz dispečera jautājumiem;
 • nosauc savu uzvārdu un tālruņa numuru;
 • nepārtrauc sarunu pirmais;
 • esi sazvanāms, ja rodas nepieciešamība ar Tevi sazināties atkārtoti.

Ja dzīvnieks notriekts uz valsts nozīmes ceļa, zvani Latvijas valsts ceļu Satiksmes informācijas centram pa diennakts tālruni 65025555. Ja ievainoti divi un vairāk dzīvnieki, ziņo glābšanas dienestam pa tālruni 112.

Par sadursmi ar savvaļas dzīvnieku jāinformē Valsts meža dienests (ja nevari noskaidrot tuvāko mežniecību, pārstāvi uz notikuma vietu izsauks ceļu policijas pārstāvis vai dežurants). Valsts meža dienesta amatpersona sastāda aktu un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar dzīvnieka līķi, kā arī veic uzskaiti statistikai par dzīvnieku populāciju Latvijas mežos.

Valsts meža dienesta amatpersonas aicina līdzi arī Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieku, kuram jānovērtē dzīvnieka stāvoklis (ja tas vēl ir dzīvs un mokās, tā ciešanas piespiedu kārtā jāizbeidz). Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis izlemj, vai sabrauktais dzīvnieks izmantojams pārtikā (tad to atdod autovadītājam vai nodod gaļas pārstrādes uzņēmumam) vai utilizējams (iznīcināms).

Dzīvnieka līķa savākšanu organizē pašvaldība, kuras teritorijā dzīvnieks notriekts.

Savvaļas dzīvnieks miris

Ja savvaļas dzīvnieks notikuma vietā miris:

 • novāc tā līķi no braucamās daļas vai norobežo notikuma vietu, ja sadursmē cietis liels dzīvnieks vai citu iemeslu dēļ nav iespējams dzīvnieka līķi novākt;
 • nesavāc dzīvnieka līķi!;
 • ziņo par notikušo attiecīgajiem dienestiem.

Novāc dzīvnieka līķi no braucamās daļas vai norobežo notikuma vietu

Ja esi pārliecināts, ka dzīvnieks ir miris, meklē iespēju to novākt no braucamās daļas, lai tas neapdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus. Ja tas nav izdarāms paša spēkiem – piemēram, dzīvnieks ir liels, norobežo notikuma vietu, izliec brīdinājuma zīmi un ziņo par notikušo negadījumu. Sagaidi atbildīgo amatpersonu ierašanos uz notikuma vietu.

Nesavāc dzīvnieka līķi!

Nekādā gadījumā nesavāc dzīvnieka līķi!

Ziņo par notikušo ceļu satiksmes negadījumu atbildīgajiem dienestiem, sagaidi to ierašanos – Valsts meža dienesta amatpersona pieņems lēmumu, kas darāms ar dzīvnieka līķi: vai tas izmantojams pārtikā (tad to atdod autovadītājam vai nodod gaļas pārstrādes uzņēmumam) vai utilizējams (iznīcināms).

Dzīvnieka līķa savākšanu organizē pašvaldība.

Ziņo par notikušo CSN

Par ceļu satiksmes negadījumu jāziņo ceļu policijai vai glābšanas dienestam pa tālruni 112. Zvanot uz 112 sniedz šādu informāciju:

 • nosauc adresi vai apraksti notikuma vietu;
 • izstāsti, kas noticis;
 • atbildi uz dispečera jautājumiem;
 • nosauc savu uzvārdu un tālruņa numuru;
 • nepārtrauc sarunu pirmais;
 • esi sazvanāms, ja rodas nepieciešamība ar Tevi sazināties atkārtoti.

Ja dzīvnieks notriekts uz valsts nozīmes ceļa, zvani Latvijas valsts ceļu Satiksmes informācijas centram pa diennakts tālruni 65025555. Ja ievainoti divi un vairāk dzīvnieki, ziņo glābšanas dienestam pa tālruni 112.

Par sadursmi ar savvaļas dzīvnieku jāinformē Valsts meža dienests (ja nevari noskaidrot tuvāko mežniecību, pārstāvi uz notikuma vietu izsauks ceļu policijas pārstāvis vai dežurants). Valsts meža dienesta amatpersona sastāda aktu un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar dzīvnieka līķi, kā arī veic uzskaiti statistikai par dzīvnieku populāciju Latvijas mežos.

Valsts meža dienesta amatpersonas aicina līdzi arī Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieku, kuram jānovērtē dzīvnieka stāvoklis (ja tas vēl ir dzīvs un mokās, tā ciešanas piespiedu kārtā jāizbeidz). Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis izlemj, vai sabrauktais dzīvnieks izmantojams pārtikā (tad to atdod autovadītājam vai nodod gaļas pārstrādes uzņēmumam) vai utilizējams (iznīcināms).

Dzīvnieka līķa savākšanu organizē pašvaldība, kuras teritorijā dzīvnieks notriekts.

Īpašnieka dzīvnieks

Ar īpašnieka dzīvnieku te saprotams lauksaimniecības dzīvnieks vai mājas (istabas) dzīvnieks – saukti arī par mājdzīvniekiem.

Dzīvnieka sabraukšana, neatkarīgi no tā izmēriem, uzskatāma par satiksmes negadījumu, par to jāziņo attiecīgajām iestādēm.

Par bīstamību, ka uz ceļa var atrasties mājdzīvnieks, brīdina ceļa zīme Nr.124 „Mājdzīvnieki” ar govs attēlu (MK 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”).

Mājdzīvnieks ievainots

Ja notikusi transportlīdzekļa sadursme ar mājdzīvnieku, un tas ir ievainots:

 • sniedz dzīvniekam palīdzību;
 • informē mājdzīvnieka īpašnieku par notikušo.

Sniedz dzīvniekam palīdzību

Izvērtē situāciju, kādi ir dzīvnieka ievainojumi – vai vari sniegt palīdzību pats, vai dzīvnieks ir transportējams, vai ievainojumu raksturu un smagumu var novērtēt tikai veterinārārsts. Pēc pirmās palīdzības sniegšanas vēlams dzīvnieku atrādīt veterinārārstam, jo tam var būt iekšēji savainojumi.

Veterinārārsta palīdzība ir maksas pakalpojums.

Informē dzīvnieka īpašnieku par notikušo

Mājdzīvniekam, atšķirībā no savvaļas dzīvnieka, ir jābūt īpašniekam. Ja ceļu satiksmes negadījums noticis kādu dzīvojamo māju tuvumā, noskaidro, kam pieder dzīvnieks. Informē dzīvnieka īpašnieku par notikušo.

Ja dzīvnieka īpašnieks nav noskaidrojams uzreiz, sniedz palīdzību dzīvniekam un pēc tam nodarbojies ar dzīvnieka īpašnieka meklējumiem:

 • informē dzīvnieku patversmi, ka notriekts mājdzīvnieks;
 • notikuma vietas apkārtnē izlīmē sludinājumus par ceļu satiksmes negadījumā ievainotu (vai mirušu) dzīvnieku;
 • apskati pazudušo dzīvnieku sludinājumus, ja ieraugi līdzīgu, informē dzīvnieka īpašnieku par notikušo un kur dzīvnieks atrodas.

Mājdzīvnieks miris

Ja mājdzīvnieks ceļu satiksmes negadījuma rezultātā gājis bojā:

 • novāc tā līķi no braucamās daļas;
 • izsauc dienestu dzīvnieka līķa savākšanai;
 • informē dzīvnieka īpašnieku par notikušo.

Novāc no braucamās daļas vai norobežo notikuma vietu

Ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušā dzīvnieka līķi novāc no braucamās daļas, lai tas neapdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus. Ja tas nav izdarāms paša spēkiem – piemēram, dzīvnieks ir liels, norobežo notikuma vietu, izliec brīdinājuma zīmi.

Izsauc dienestu dzīvnieka līķa savākšanai

Notikuma vietas pašvaldībā noskaidro, kas nodarbojas ar dzīvnieku līķu savākšanu, un ziņo par vietu, kur tas atrodas.

Informē dzīvnieka īpašnieku par notikušo

Mājdzīvniekam, atšķirībā no savvaļas dzīvnieka, ir jābūt īpašniekam. Ja ceļu satiksmes negadījums noticis kādu dzīvojamo māju tuvumā, noskaidro, kam pieder dzīvnieks. Informē dzīvnieka īpašnieku par notikušo.

Ja dzīvnieka īpašnieks nav noskaidrojams uzreiz, sniedz palīdzību dzīvniekam un pēc tam nodarbojies ar dzīvnieka īpašnieka meklējumiem:

 • informē dzīvnieku patversmi, ka notriekts mājdzīvnieks;
 • notikuma vietas apkārtnē izlīmē sludinājumus par ceļu satiksmes negadījumā ievainotu (vai mirušu) dzīvnieku;
 • apskati pazudušo dzīvnieku sludinājumus, ja ieraugi līdzīgu, informē dzīvnieka īpašnieku par notikušo un kur dzīvnieks atrodas.