NVO un MK sadarbības memorands

Sadarbības memoranda galvenais mērķis ir veicināt NVO plašāku līdzdalību likumdošanas izstrādāšanā, kā arī risināt jautājumus par valsts un ES fondu sniegtā atbalsta iespējām nevalstiskajam sektoram.

Memoranda parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā. Dokumenta parakstīšana ir atvērta. Pieteikt savus pilnvarotos pārstāvjus, nosūtot informāciju par pārstāvēto organizāciju, pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu uz adresi: Brīvības bulv.36, Rīga, LV 1520. Sīkāka informācija pa tālr. 67082929 vai e-pastu: Gunta.Freimane@mk.gov.lv.

Vairāk informācijas:

NVO un MK sadarbības memorands - http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/;

NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome - http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/istenosanas-padome/.