Sākums > Lasītava > Sabiedrības līdzdalība > Sabiedrisko inspektoru projekts

Kļūsti par Dzīvnieku policijas brīvprātīgo!

Apvienojam tos, kuriem nav vienaldzīgs dzīvnieku liktenis!

tl_files/bildes/AIF/AicinajumsBrivpratigajiem.jpeg

Pirms piesakies, apdomā:

 1. Vai Tavā vērtību sistēmā ētiska attieksme pret cilvēku, dzīvnieku un vidi ieņem nozīmīgu vietu?
 2. Vai esi atvērts jaunām zināšanām un pieredzei?
 3. Vai Tev būs pietiekoši daudz laika, lai pilnvērtīgi iesaistītos un atbildīgi veiktu brīvprātīgo darbu sabiedriskajā dzīvnieku aizsardzības jomā?
 4. Izlasi dzīvnieku policijas brīvprātīgā palīga rokasgrāmatu – tajā atradīsi pamatinformāciju par brīvprātīgā darba organizēšanu, saturu, pamatprincipiem.

Ja uz pirmajiem trim jautājumiem atbilde ir stabils JĀ un izlasītais ir pieņemams - nāc, iesaisties un kļūsti par Dzīvnieku policijas brīvprātīgo!

Aizpildi anketu un mēs ar Tevi sazināsimies:

Kādas ir pamatprasības, lai kļūtu par dzīvnieku policijas brīvprātīgo:

 1. Pilngadība – mēs orientējamies uz personām, kas vecākas par 18 gadiem. Tas saistīts ar morālo briedumu, drosmi, atbildības sajūtu, ko iegūstam ar gadiem, ar dzīves pieredzi. Ja esi jaunāks, norādi to un kopā mēs atradīsim iespējas, kā vari iesaistīties tādās aktivitātēs, kas atbilst Tavām spējām.
 2. Tāds īpašību un spēju kopums, kas ļauj adekvāti rīkoties un reaģēt: atbildība, disciplinētība, pieklājība, spēja saglabāt mieru, viegli komunicēt, darboties komandā u.tml.
 3. Apmācības – pirms kļūt par dzīvnieku policijas brīvprātīgo, būs jānoklausās apmācību kurss (attālināti vai klātienē pēc situācijas) - par nodarbību laiku informēsim individuāli.
 4. Nav būtiski, no kuras Latvijas malas Tu esi. Jo plašāka mūsu brīvprātīgo komanda būs, jo lielākas izredzes mums ātrāk noreaģēt, iesaistīties un palīdzēt nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem jebkurā Latvijas pilsētā/novadā.

Ar ko būs jānodarbojas?

Mūsu brīvprātīgo komanda iesaistās un palīdz situācijās, kad:

 • pazudis dzīvnieks un nepieciešama palīdzība tā atrašanā, lai tas pēc iespējas ātrāk atgrieztos mājās;
 • tiek ziņots par dzīvnieka turēšanas pārkāpumiem - saskaņoti, ievērojot ētikas un privātuma normas veicam situācijas novērtēšanu, apsekojot vietas, par kurām ienākusi sūdzība.

Izlem atbildīgi, pievienojies mums!
Katrs brīvprātīgais palīgs ir vēl viens cerības stars nelaimē nonākušam dzīvniekam,
Dzīvnieku policija komanda

 

 

Sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustības attīstības vēsture

2012.gads

Ideja par sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustības izveidi aizsākta ar ESF finansētu Projektu Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/ APIA/SIF/205/101 “Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā”, ko biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” īstenoja 01.09.2012.g.-31.05.2013.g.

Projekta ietvaros realizēts dzīvnieku policijas viens no posmiem – izveidots vienots portāls informācijai par dzīvnieku aizsardzību un labturību www.dzivniekupolicija.lv. Portāla atklāšana notika 29.11.2012.g. (http://info.dzivniekupolicija.lv/lv/pasakums/portala-dzivnieku-policija-atklasana).

 

2013.gads

2013.gada 19.martā reģistrēts nodibinājums “dzivniekupolicija.lv”, ar šādiem Statūtos norādītiem mērķiem dzīvnieku policijas idejas attīstībā:

 • atbalstīt sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru - dzīvnieku policijas - kustības izveidi un attīstību;
 • uzturēt portālu http://www.dzivniekupolicija.lv;
 • sekmēt sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības aktivitātēs;
 • piesaistīt līdzekļus dzīvnieku policijas kustības attīstībai.

Projekta Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/205/101 “Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā” ietvaros biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” sagatavoja Informatīvo ziņojumu “Par sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru statusa izveidi”, ko iesniedza Valsts kancelejai (VK), Zemkopības ministrijai (ZM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).

Projekta rezultāti tika atzinīgi novērtēti. Ideja par sabiedriskajiem dzīvnieku aizsardzības inspektoriem guva atbalstu: LR Ministru prezidenta rezolūcija atbildīgajām ministrijām izvērtēt iespēju ieviest sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustību; gan ZM, gan VARAM iesaistījās idejas apspriešanā.

2013.gadā notikušas 4 (četras) ZM organizētas sanāksmes par sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru ieviešanas iespēju, statusu, tiesisko formu u.c., piedaloties ZM, PVD, VARAM, Tieslietu ministrijas (TM) un biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” pārstāvjiem. Tika panākta vienošanās par līdzdarbības līguma slēgšanu, izvērtētas jomas sabiedriskās kontroles ieviešanai, apspriesti sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru apmācību un kvalifikācijas jautājumi.

2013.gada noslēgumā jau izstrādāts līdzdarbības līguma projekts. No Valsts kancelejas saņemta atbilde uz Biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” informatīvo ziņojumu

 

2014.gads

Neskatoties uz 2013.gada ietvaros paveikto darbu, izvērtēto un izdiskutēto jautājumu loku, 2014.gada sākumā ZM un PVD nolemj novienkāršot sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru darbību uz sadarbības līguma ar PVD juridisko formu.

Nesaņemot cerēto atbalstu no valsts pārvaldes puses sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru statusa tiesiskā regulējuma sakārtošanai, nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” uzsāk patstāvīgu aktīvu darbību brīvprātīgo palīgu kustības izveidē – normatīvajos aktos noteiktajās robežās (brīvprātīgais darbs), īstenojot dažādus projektus.

2014.gada 28.maijā, valdības namā atvērta karikatūru izstāde, kurā atspoguļoti VK un Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) administrēto ESF projektu sasniegumi – rezultāti un ieguvumi iedzīvotājiem.

VK un SIF 2007. – 2013. gada ES struktūrfondu plānošanas periodā uzraudzīja 279 ESF finansētu projektu – tikai 21 no projektiem tika izvēlēti karikatūru izstrādei un izstādei, ko uzskatām par būtisku sasniegumu (visas karikatūras apskatāmas: https://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157644930821673/).

2014.gada 12.novembrī konferenču centrā „Citadele” (Rīgā, Republikas laukumā 2a) notika konference „Eiropas Sociālais fonds – Tev!” par VK un SIF administrēto Eiropas Sociālā fonda projektu sasniegtajiem rezultātiem un to izvērtējumu laika posmā no 2007.-2013.gadam. Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” tika aicināta prezentēt pozitīvās prakses piemēru par dzīvnieku policijas projekta ieviešanu.

 

2014.gada septembrī nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” uzsāk īstenot pirmo projektu dzīvnieku policijas kustības ieviešanai un attīstībai “Kopā mēs varam vairāk!” (Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/013/033) – kā pirmā mērķgrupa šajā projektā ir jaunieši. Projekta ietvaros jaunieši iesaistīti dzīvnieku policijas kustības pasākumos, informējot par palīdzības iespējām un apmācot darbā ar portālu http://www.dzivniekupolicija.lv, izskaidrojot brīvprātīgā darba pienākumus, atbalstot un palīdzot veikt ikdienas brīvprātīgo darbu.

 

2015.gads

Līdz 2015.gada 31.augustam nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” īsteno projektu “Kopā mēs varam vairāk!” (Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/013/033) – darbs ar jauniešiem, to iesaistīšana brīvprātīgā darbā atbilstoši jauniešu prasmēm un spējām.

 

2016.gads

2016.gada 12.aprīlī biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” noslēdz Sadarbības līgumu (Nr.2016/02) ar PVD – ar mērķi mēģināt īstenot ZM un PVD piedāvāto sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru darbību šādā formātā.

2016.gada nogalē (novembris-decembris)nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” kopā ar “4finance fonds Labie Darbi”, veterinārārstu un brīvprātīgo palīgu komandu īstenoja sociālo kampaņu, kuras laikā apmeklēja 4 (četrus) Latvijas novadus: Naukšēni, Tērvete, Rucava un Aglona, veicot bez maksas suņu čipēšanu un reģistrāciju. Kampaņas laikā tikai četrās dienās tika apzīmēti 1215 suņi, to dati ievadīti Lauksaimniecības datu centrā (LDC).

Ar šo kampaņu tika realizēta viena no dzīvnieku policijas iesaistīšanas idejām – atbalsts suņu apzīmēšanas un reģistrēšanas ieviešanai (ar 01.01.2017.gadu valstī noteikta obligāta prasība apzīmēt ar mikroshēmu un reģistrēt suni). Ņemot vērā šī komercpakalpojuma izmaksas un redzot situāciju novados bija acīmredzami, ka suņu īpašnieki pozitīvi vērtē alternatīvu reģistrēt savus suņus, ja ir atbilstoša pretimnākšana no pašvaldības vai sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības organizāciju puses. Diemžēl šī iniciatīva tika apturēta – citas līdzīgas akcijas vairs nebija iespējams īstenot.

 

2017.gads

Pamatojoties uz 2016.gada nogalē īstenoto sociālo kampaņu, nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” 2017.gada sākumā izstrādāja “Informatīvo ziņojumu par suņu apzīmēšanu un reģistrēšanu Latvijā 2012-2017”. Gada laikā ziņojums tika iesniegts un prezentēts atbildīgajai ministrijai, Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvai padomei, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomei (LOSP) – ar mērķi parādīt, cik nepieciešami un lietderīgi ir vienkāršot suņu apzīmēšanas un reģistrēšanas kārtību, atļaujot šo procedūru veikt apmācītām personām kā alternatīvu veterinārmedicīniskam pakalpojumam. Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” bija gatavs iesaistīties normatīvā regulējuma izstrādē un personu apmācībā, kas būtu bijis nozīmīgs solis dzīvnieku policijas darbībā – iesaistīties suņu apzīmēšanas un reģistrēšanas ieviešanā.

Iesniegti priekšlikumi nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, lai sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustības ietvaros varētu apmācīt personas suņu apzīmēšanā un reģistrēšanā, tādejādi nodrošinot, ka lielākā daļa Latvijā mītošo suņu tiek reģistrēti valsts vienotajā reģistrā (LDC). Priekšlikumi netika atbalstīti ZM.

 

2018.gads

No 1.janvāra līdz 31.oktobrim nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” īsteno projektu “Dzīvnieku policija – brīvprātīga sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustība Latvijā” (Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/055).

Nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv” ilgtermiņa mērķis ir radīt Latvijā dzīvnieku policijas komandu (sabiedriskie dzīvnieku aizsardzības inspektori), kas ir brīvprātīgais darbs, balstīts uz zināšanām un kompetenci dzīvnieku aizsardzības jomā.

Projekta ietvaros izstrādāta dzīvnieku policijas brīvprātīgo palīgu pieteikuma anketa, rokasgrāmata un brīvprātīgā palīga līgums. Veiktas tikšanās un apmācības brīvprātīgajiem sabiedriskajiem dzīvnieku aizsardzības inspektoriem, izveidota whatsapp grupa operatīvai brīvprātīgo komandas saziņai un darbībai.

Nodibinājuma "dzivniekupolicija.lv" brīvprātīgo palīgu kopienas galvenie uzdevumi uz šo brīdi jau ir iesaistīties iespēju robežās un palīdzēt gadījumos, ja:

 • ir pazudis mājdzīvnieks un nepieciešama palīdzība tā atrašanā, lai tas pēc iespējas ātrāk atgrieztos mājās;
 • tiek ziņots par mājdzīvnieka turēšanas pārkāpumiem un ir nepieciešams apsekot mājas, par kurām ienākusi sūdzība, lai novērtētu reālo situāciju un atbilstoši redzētajam rīkotos, iesaistot atbildīgās instances. 

 

2019.gads

No 1.janvāra līdz 31.oktobrim nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” īsteno projektu “Sabiedrisko dzīvnieku inspektoru kustība – dzīvnieku un sabiedrības interešu sardzē” (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/055). Projektā tika paredzēts virzīties uz Nodibinājuma ilgtermiņa mērķa sasniegšanu – sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru tiesību un pienākumu nostiprināšanu normatīvajos aktos un sabiedrisko inspektoru apmācības programmas - vadlīniju izstrādi, brīvprātīgo darbu, kas balstīts uz kompetentām zināšanām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā. Tiek organizētas brīvprātīgo palīgu tikšanās.

25.aprīlī ikgadējo Juristu dienu ietvaros noorganizēta konference "Aktuālie juridiskie jautājumi dzīvnieku aizsardzības un saimnieku atbildības stiprināšanas jomā". Konferenci atklāja LR Saeimas Prezidija locekle Marija Golubeva, Tiesībsargs Juris Jansons un Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs. Konferences dienaskārtībā likumdošanas iniciatīvas priekšlikumi, t.sk., deleģējums MK izstrādāt noteikumus par sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru statusu un darbību.

2018.gada nogalē – 2019.gada sākumam nodibinājums sadarbībā ar citām dzīvnieku aizsardzības organizācijām izstrādā priekšlikumus sistēmiskai dzīvnieku aizsardzības un labturības tiesību aktu pilnveidošanai. Viens no tiem ir priekšlikums deleģēt MK izstrādāt noteikumus par sabiedriskajiem dzīvnieku aizsardzības inspektoriem, lai juridiski nostiprinātu to statusu ārējos normatīvajos aktos. Martā priekšlikumi grozījumiem Dzīvnieku aizsardzības likumā un Veterinārmedicīnas likumā iesniegti deputātiem.

14.maijā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kurā izskatīja arī 26 dzīvnieku aizsardzības organizāciju kopīgi iesniegtos priekšlikumus grozījumiem Dzīvnieku aizsardzības likumā, deputāti nolēma nodalīt priekšlikumus, uz 2.lasījumu virzot tikai ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa dekodifikāciju saistītos likumprojekta pantus, bet pārējos priekšlikumus noformēt kā jaunu likumprojektu. ZM uzdots vasarā sasaukt darba grupu, kurā piedalītos arī visas nevalstiskās organizācija un sociālie partneri, lai izstrādātu tādu priekšlikumu redakciju, kas apmierinātu visas puses.

Tikai gada nogalē – 25.oktobrī – un tikai pateicoties Saeimas deputātu iniciatīvai, ZM sasauc darba grupu (nosaucot to par diskusiju) ar vienīgo sanāksmi 3 stundu garumā. Plašajā jautājumu apjomā un viedokļu daudzveidībā būtiski lēmumi netiek pieņemti, un arī netiek turpināts darbs problēmjautājumu risināšanai.

28.novembrī 7 (septiņi) deputāti iesniedz Saeimā likumprojektu “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” (Reģ.Nr.507/Lp13). Iesniedzēji: Golubeva Marija, Ločmele-Luņova Regīna, Lībiņa-Egnere Inese, Bergmanis Raimonds, Zālīte-Grosa Evita, Rukšāne-Ščipčinska Dace, Muižniece Anita.

 

2020.gads

19.05.2020., 26.05.2020., 02.06.2020., 09.06.2020. notikušas 4 (četras)ZM organizētas darba grupas, kurās kā viena no problēmām identificēta vājā kontrole mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas jomas uzraudzībā, kur risinājums rodams sabiedriskās kontroles attīstībā. Tai pat laikā netiek panākta vienošanās normatīvo aktu pilnveidošanai.

No 1.septembra nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” uzsāk īstenot divu gadu projektu ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu “Dzivniekupolicija.lv un sabiedrisko inspektoru tīklojums Latvijas reģionos”. Projekta virsmērķis ir darboties spējīga Dzīvnieku policija. Dzīvnieku policijas ideja ir plānota kā pilnvērtīgs sabiedriskās kontroles mehānisms, kā atbalsts un partneris valsts un pašvaldību institūcijām dzīvnieku aizsardzības un labturības nodrošināšanā. Tāpat dzīvnieku policija ir atbalsta platforma gan ikvienai personai (iespēja saņemt konsultāciju dzīvnieku aizsardzības jautājumos), gan aktīvākajai sabiedrības daļai, kas vēlas pilnvērtīgi un apzināti iesaistīties dzīvnieku aizsardzībā (brīvprātīgo komanda - sabiedriskie dzīvnieku aizsardzības inspektori), gan dzīvnieku aizsardzības NVO, īpaši ārpus Rīgas un Pierīgas (atbalsta pasākumi).

Gada nogalē sākas likumprojekta “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”Reģ.Nr.507/Lp13 izskatīšana pirms pirmā lasījuma Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijasVides un klimata apakškomisijas sēdēs (20.10.2020., 17.11.2020.).