Publiskā un privātā partnerība

Publiskā un privātā partnerība ir publiskā un privātā sektora sadarbība, kuru vienlaikus raksturo šādas pazīmes:

  • sadarbība notiek starp vienu vai vairākiem publiskajiem partneriem un vienu vai vairākiem publiskās un privātās partnerības procedūrā iesaistītajiem privātajiem partneriem,
  • sadarbība notiek, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā,
  • tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas ilgst līdz 30 gadiem, bet šajā likumā paredzētajos gadījumos arī ilgāk,
  • publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus (piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi),
  • atbildība un riski tiek dalīti starp publisko partneri un privāto partneri.

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu publiskā un privātā partnerība var būt:

līgumiska publiskā un privātā partnerība — publiskās un privātās partnerības veids, kurā publiskā sektora un privātā sektora sadarbība notiek, publiskajam partnerim un privātajam partnerim slēdzot un izpildot partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu;

institucionāla publiskā un privātā partnerība — publiskās un privātās partnerības veids, kurā publiskā sektora un privātā sektora sadarbība notiek, šajā likumā noteiktajā kārtībā kopīgi izveidojot kopsabiedrību, ar kuru kā ar privāto partneri publiskais partneris slēdz partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu

Vairāk par publisko un privāto partnerību – Publisko & Privāto Partnerattiecību Pārvalde.