Pilsoniskā iniciatīva "Ieviest humānākus suņu turēšanas noteikumus"

Portālā manabalss.lv ir aktualizēta 2012.gadā iesniegtā pilsoniskā iniciatīva "Ieviest humānākus suņu turēšanas noteikumus". Iniciatīvas virzību ir pārņēmusi biedrība "Animal Rights Association B.&T.".

Ir pagājuši desmit gadi, kopš iniciatīva iesniegta, pa šo laiku ir mainījusies sabiedrības attieksme par suņu turēšanu. Tāpēc ir iespēja atsākt parakstu vākšanu, tiklīdz paraksti pārsniedz 10 000 parakstītājus, tā iniciatīva tiks gatavota iesniegšanai LR Saeimā.

Iniciatīvas pamatbūtība: 

Pietuvināt Dzīvnieku aizsardzības likumu Eiropas valstu likumiem, papildinot to ar pantu, kurš neļauj suņu turēšanu pie ķēdes kā cietsirdīgu izturēšanos pret suņiem.

Aicinām to parakstīt ikvienam, kuram rūp suņa dzīves kvalitāte.

 

Pašreizējie noteikumi suņa turēšanai noteikti galvenokārt MK noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" III nodaļā Īpašās prasības suņa turēšanai.

 

 

Iet atpakaļ