Paplašinās līdzdalības iespējas un modernizēs valdības lēmumu pieņemšanas procesu

Valsts kanceleja, 27.05.2014

Elita Dreimane, Valsts kancelejas direktore skaidro, ka „vienota portāla izveide paredz virkni būtisku ieguvumu iedzīvotājiem un valsts pārvaldei. Portāls sabiedrībai nodrošinās plašākas līdzdalības iespējas tiesību aktu projektu izstrādē, saskaņošanā un pieņemšanā, turklāt viss projektu virzības process būs izsekojams. Ievērojami tiks mazināts administratīvais slogs un laika resursi tiesību aktu izstrādātājiem valsts pārvaldē – būs elektroniskas dokumentu sagataves, ko tehniski nevajadzēs gatavot katru reizi no jauna kā iepriekš. Tas ir stratēģisks un svarīgs solis efektīvas un modernas valsts pārvades attīstībā, un veicinās daudzu procesu elektronizāciju”.

E.Dreimane arī uzsver, ka līdz ar portāla izveidi vairs nebūs jāapstrādā valsts sekretāru sanāksmēs un Ministru kabinetā iesniegto tiesību aktu projekti. Tas ļaus saīsināt tiesību aktu projektu izsludināšanas laiku vismaz par nedēļu.

Visas darbības ar tiesību aktu projektu izstrādi, sabiedrības līdzdalību, formālo saskaņošanu, iesniegšanu notiks vienuviet. Proti, sabiedrības līdzdalība tiks organizēta elektroniski – portālā, kur ministrijas publicēs diskusiju dokumentus, nosakot konkrētu termiņu priekšlikumu iesniegšanai. Tādējādi portālā vienuviet tiks saņemti sabiedrības viedokļi. Arī atzinumus ministrijas un citas institūcijas, un organizācijas pašas sniegs portālā.

Rezultātā tiks ieviesta vienota, pārskatāma saskaņošanas procedūra visiem tiesību aktu projektiem.

Valsts kancelejas iniciatīvu par organizētu, vienuviet nodrošinātu sabiedrības līdzdalību atbalsta arī nevalstiskās organizācijas.

Informatīvais ziņojums (PDF)
Apskatāms arī: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40323250&mode=mk&date=2014-05-26
Avots: http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2014-gads/maijs/27052014-vk-01/


Signe Znotiņa - Znota
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +371 28803639 / 67082919
E-pasts: Signe.Znotina@mk.gov.lv

Iet atpakaļ