No 1.jūlija jauns sabiedrības līdzdalības veids – iesaiste tiesību aktu projektu izstrādē

Ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” sabiedrības pārstāvji no šī gada 1.jūlija varēs iesaistīties tiesību aktu projektu izstrādē. LV portāla infografika

Laura Platace, 27.06.2013

Lai sekmētu efektīvu, atklātu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, ir izstrādāti un šī gada 1.jūlijā stājas spēkā grozījumi divos Ministru kabineta noteikumos. Tie paredz, ka turpmāk sabiedrība būs jāiesaista tiesību aktu projektu izstrādē un būs jānodrošina šīs informācijas pieejamība internetā.

Sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā

Ministru kabineta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 3.punkts paredz, ka iesaistīties attīstības plānošanā drīkst formālās sabiedrības grupas, piemēram, biedrības, nodibinā­jumi, arodbiedrības, darba devēju organizācijas, reliģiskās organizācijas, neformālās sabiedrības grupas, piemēram, nereģistrētas iniciatīvu grupas, interešu apvienības, kā arī atsevišķas fiziskas personas (sabiedrības pārstāvji). "Tas nozīmē, ka priekšlikumus var sniegt jebkurš sabiedrības loceklis," skaidro Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta pārstāve.

Sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē

Ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" šo noteikumu 5.punkts noteic, ka valsts institūcijai ir jāiesaista sabiedrība to tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas.

Priekšlikumus var sniegt jebkurš sabiedrības loceklis.

Sabiedrības līdzdalību tiesību aktu projektu izstrādē atspoguļo tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā).

Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta pārstāve skaidro: "Šis ir būtiskākais jaunievedums, ka no šā gada 1.jūlija iestādēm/amatpersonām būs pienākums informēt sabiedrību par topošu tiesību aktu (vismaz idejas līmenī), kas būtiski skar sabiedrības intereses, tādējādi veicinot līdzdalību jau pašā lēmuma pieņemšanas sākumposmā. Vismaz 14 dienas pirms tiesību akta iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē (pirmais posms lēmumu pieņemšanas procesā) iestādei būs pienākums par to informēt, publicējot attiecīgu paziņojumu mājaslapā, kā arī nepieciešamības gadījumā izplatīt to citos sabiedrībai pieejamos veidos."    

Runājot par sabiedrības ieguvumu, Valsts kancelejas pārstāve uzsver: jo agrākā stadijā tiesību aktu projekts tiek apspriests un diskutēts ar sabiedrību, jo lielākas ir iespējas jau pašā sākumā paredzēt un novērst trūkumus tā izstrādē. Tas sniedz arī iespēju izvairīties no atkārtotas projekta "atvēršanas" grozījumu veikšanai, ja kļūdas tiek pamanītas vēlāk.

Tāpat sabiedrības līdzdalība sniedz iespējas ņemt vērā visu sabiedrības mērķgrupu intereses. Vienlaikus sabiedrības iesaiste prasa ne tikai uzklausīt viedokļus, bet arī diskusiju rezultātā vienoties par risinājumiem un panākt kompromisu, kas var paildzināt lēmumu pieņemšanas procesu. Taču svarīgākais ir iegūt labu galarezultātu – kvalitatīvu tiesību aktu.

LVLasīt visu ...

Pilns raksts publicēts LV portālā "Par likumu un valsti"
2013.gada 27.jūnijā.

Iet atpakaļ