LR Saeima atbalsta kolektīvā iesnieguma “Ieviest humānākus suņu turēšanas noteikumus” turpmāko virzību

05.05.2022.g. gandrīz mēnesi pēc iekļaušanas darba kārtībā (kopš 07.04.2022.g.) LR Saeima izskatījusi Lēmuma projektu Par 11 351 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Ieviest humānākus suņu turēšanas noteikumus” turpmāko virzību (901/Lm13).

Ar 70 balsīm PAR; 2 PRET; 0 ATTURAS LR Saeima nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai.

Debatēs tikai viens LR Saeimas deputāts R.Nemiro iebilda pret iniciatīvas tālāku virzību, to argumentējot šādi:

...aicinu šādu iesniegumu pat neskatīt, nav nekāda jēga. Ja mēs kaut vai mazākā mērā mēģināsim ieviest šādas prasības, tad katram sunītim blakus būs jānoliek policistiņš, kas ievēro šīs te normas izpildi. Tad līdz ar to tas pats par sevi ir pilnīgs absurds, prasīs milzīgus resursus, bet pats galvenais, Zemkopības ministrija ir apņēmusies pārskatīt šos te noteikumus un līdz ar to arī risināt šo jautājumu Ministru kabineta noteikumu ietvaros. Kāda jēga tērēt komisijas laiku?

Iniciatīvas sākotnējā izvērtēšana ar vienbalsīgu LR Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas atbalstu veikta 30.03.2022.g., uzklausot iniciatīvas pārstāvi, kura informēja, ka Austrijā kopš 2004. gada ir aizliegts turēt suņus pie ķēdes, tāpat ir aizliegts Rumānijā, Maltā un Ungārijā, bet Zviedrijā to atļauts darīt līdz stundai dienā. Pārstāve pauda viedokli, ka pakāpeniski ir jāmaina sabiedrības attieksme pret pieļaujamību turēt suni pie ķēdes arī Latvijā. Mandātu komisijas sēdē piedalījās arī Zemkopības ministrijas pārstāve, kas pauda viedokli, ka šo Latvijā esošo suņu turēšanas praksi mainīt būtu liels izaicinājums, tomēr Zemkopības ministrija ir gatava pārskatīt normatīvajos aktos paredzētās suņu turēšanas prasības. Nodibinājuma dzivniekupolicija.lv pārstāve, pamatojoties uz sabiedriskās domas aptauju pauda viedokli, ka Latvijas sabiedrība ir gatava pārmaiņām, jo ievērojama daļa iedzīvotāju jau šobrīd neatbalsta pastāvīgu suņu turēšanu pie ķēdes.

Tādējādi 30.03.2022.g. Mandātu komisija nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai, un 05.05.2022.g. LR Saeima šo lēmumu atblastīja.

 

Pilsoniskās iniciatīvas virzības infografika:

tl_files/bildes/AIF/HumanakasSunjuTuresanasPrasibas_Infographic.jpg

 

Informācijas avoti:

Darba kārtība: https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/DK?ReadForm&nr=ae70a47a-5b6f-4cad-8392-ed4722c9d7ec

Lēmuma projekta teksts: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs_lmp.nsf/0/14BA5F3B5B463E84C2258815003DAD83?OpenDocument

05.05.2022.g. LR Saeimas sēdes stenogramma: https://www.saeima.lv/steno/Saeima10/Skana/skan_Hell.htm

05.05.2022.g. nerediģēts teksta fails par pilsoniskās iniciatīvas jautājuma izskatīšanu: https://www.saeima.lv/steno/Saeima10/Skana/0505_019-1400.htm

Iniciatīvas virzība LR Saeimā un saistītie dokumenti: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs_lmp.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=901/Lm13

 

 

Iet atpakaļ