Likumprojekts Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā (1121/Lp13)

LR Saeimas 2021.gada 6.jūlija otrās ārkārtas sesijas attālinātās ārkārtas sēdē Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai nodots izskatīšanai Zemkopības ministrijas izstrādātais likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā". Likumprojekts izskatīts un atbalstīts Ministru kabinetā 22.06.2021.g. sēdē.

Informācija par projektu LR Saeimas lapā - https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1121/Lp13

Likumprojekts un tā anotācija pieejami: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/74305AAC4331FDCEC225870500237993?OpenDocument

No anotācijas izriet, ka likumprojekta mērķis ir "uzlabot mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtību un noteikt maksas apmēru un samaksas kārtību par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu".

Ar likumprojektu paredzēts mainīt līdzšinējo mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību, nosakot, ka:

  • mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē ar mikroshēmu, mājas (istabas) dzīvnieka pasi izsniedz un dzīvnieka pirmreizējo reģistrāciju datubāzē veic tikai un vienīgi praktizējošs veterinārārsts;
  • pašvaldības vairs nenodarbosies ar mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju datubāzē;
  • Ministru kabinets noteiks maksas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieka reģistrāciju datubāzē;

Lai noteiktu vienādas prasības attiecībā uz visiem suņiem, kas atrodas Latvijas teritorijā, Veterinārmedicīnas likuma 59. panta 17. punktu nepieciešams papildināt ar prasību, kas uzliek par pienākumu dzīvnieka īpašniekam vai personai, kura veterinārajā sertifikātā ir norādīta kā suņa saņēmējs, 10 dienu laikā pēc suņa ievešanas no citas valsts nodrošināt, ka tam ir mājas (istabas) dzīvnieka pase un tas ir reģistrēts datubāzē. Ja dzīvnieku ir paredzēts atsavināt, šo pienākumu izpilda līdz atsavināšanas brīdim.

Likumprojekta normu ieviešanai jāsagatavo Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā noteikta mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtība, maksas apmērs par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu un samaksas kārtība un kurš aizstās patlaban spēkā esošos noteikumus Nr.491 - MK noteikumus paredzēts izstrādāt līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Iet atpakaļ