Likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā””

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi likumprojektu "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā" un virza to sabiedriskai apspriešanai - termiņš viedokļu sniegšanai 13.06.2021.g.

Likumprojekta “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” mērķis ir veicināt augstāku dzīvnieku īpašnieku atbildību, stingrāku uzraudzību dzīvnieku tirdzniecībai interneta vietnēs un dzīvnieku pavairošanai.

Likumprojekts (PDF)
Anotācija (PDF)

Likumprojekta normu ieviešanai jāsagatavo Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā tiks iekļautas prasības tādu dzīvnieku turēšanas vietu reģistrācijai, kurās tur piecus un vairāk suņus vai kaķus, kas ir vecāki par sešiem mēnešiem, kā arī ir paredzēts iekļaut jaunas prasības dzīvnieku tirdzniecības un atsavināšanas interneta tirdzniecībā un vienlaikus tiks pārskatītas un pilnveidotas prasības tādu mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieku apmācībai, kas pavairo tam piederošo suņi, kaķi vai mājas (istabas) sesku un atsavina to pēcnācējus, kas aizstātu šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.

 

Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Zemkopības ministrijas 
Veterinārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas
vadītāja vietniecei Agijai Mediņai
tel. 67027297 agija.medina@zm.gov.lv

 

 

Iet atpakaļ