Grozījumi MK noteikumos Nr.407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu...

Zemkopības ministrija (ZM) sabiedrības līdzdalībai virza Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr. 407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību””​ un tā anotāciju.

Kā grozījumu būtību ZM norāda nepieciešamību nodrošināt precīzāku kārtību mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijai un uzskaitei dzīvnieku patversmēs, paredzot, ka:

  • patversmē nogādātie neapzīmētie un nereģistrētie suņi 72 stundu laikā ir jāapzīmē un jāreģistrē datubāzē;
  • ja 24 stundu laikā pēc paziņošanas īpašnieks neierodas pēc mājas (istabas) dzīvnieka, patversmes veterinārārsts datubāzē reģistrē mājas (istabas) dzīvnieka atrašanās vietu (nemainot mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas vietu), norādot patversmes adresi, datumu un laiku, kad dzīvnieks ievietots patversmē;
  • 15. dienā pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē datubāzē reģistrē patversmi kā īpašnieku sunim, kuram 14 dienu laikā nav atradies īpašnieks vai turētājs.

 

Termiņš viedokļu sniegšanai - līdz 29.06.2021.g.

Iebildumus par minēto noteikumu projektu iespējams izteikt tā izstrādātājam:

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas
vadītāja vietniecei Agijai Mediņai
tel. 67027297 agija.medina@zm.gov.lv

 

 

Iet atpakaļ