Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"

Š.g. aprīlī Ministru kabinets uzdevis "Zemkopības ministrijai atkārtoti izvērtēt noteikumu saskaņošanas laikā izteiktos sabiedrības grupu priekšlikumus un, ja nepieciešams, līdz 2022. gada 1. oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"" (Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokols Nr. 20).

05.10.2022.g. TAP portālā sabiedriskajai apspriešanai ievietots MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"" (22-TA-2430).

Uzdevuma būtība ir turpināt izskatīt nevalstisko organizāciju iesniegtos priekšlikumus uz iepriekšējo grozījumu projektu Medību noteikumos, jo:

Tā kā bija vitāli svarīgi, lai projekts (21-TA-1825) stātos spēkā vienlaikus ar grozījumiem Medību likumā 2022. gada 1. aprīlī, Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa sēdes protokola Nr. 20 18.§ tika ietverts nosacījums Zemkopības ministrijai atkārtoti izvērtēt noteikumu saskaņošanas laikā izteiktos sabiedrības grupu priekšlikumus un, ja nepieciešams, līdz 2022. gada 1. oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi".

Līdz 19.10.2022.g. var iesniegt atzinumus par šo projektu.

 

 

Informācija un pievienotie dokumenti: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/534443ec-a787-4f03-bc21-ca118225bd6f

MK noteikumu projekts: https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/8826b826-d763-4a46-ab7f-700671f4bbdf/preview

Projekta anotācija: https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/cf04412d-8153-4888-8c4e-04fc315eb480

 

 

Iet atpakaļ