Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi MK noteikumu projektu "Grozījumi MK 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.421 "Medību noteikumi"" (Nr.21-TA-1825).

Projekts izstrādāts ar mērķi MK līmenī reglamentēt prasības, kas saistītas ar Grozījumiem Medību likumā (pieņemti 11.11.2021, stāsies spēkā 01.04.2022). Plānotie grozījumi:

  • reglamentēt siltumu uztverošo (termālo) tēmēkļu izmantošanu analoģiski kā nakts redzamības tēmēkļiem;
  • pārskatīt atsevišķu sugu medību termiņus ar nolūku mazināt postījumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai (mainīt medību termiņus staltbriežiem, vienlaikus tos diferencējot pa dzimumiem un vecumiem, saīsināt medību termiņu vilkiem un zeltainajiem šakāļiem, noteikt stirnas un mežacūkas par nelimitēti medījamiem dzīvniekiem, pagarināt bebru medību termiņu meliorācijas sistēmās - faktiskajās un potenciālajās postījumu vietās, paredzēt saudzēšanas laiku dambriežiem);
  • vienkāršot daudzus līdz šim īstenotus procesus medību norises dokumentēšanā un informācijas apritē medību jomā, tos pārveidot privātpersonām vieglāk pieejamā formātā, dodot iespēju veikt informācijas apriti arī elektroniskā formā;
  • u.c.

Sabiedrības līdzdalības termiņš noteikts 31.12.2021.-14.01.2022.

MK noteikumu projekts un tā anotācija pieejami TAP portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/fd01ca47-4eb5-4533-ba53-79fce4e45589.

 

 

Iet atpakaļ