Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 „Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība”

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 „Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība”” un tā anotācija.

MK noteikumu projekts: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Discuss_Doc/00/00/00/25/12/ZMnot_020721.pdf
MK noteikumu projekta anotācija: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Discuss_Doc/00/00/00/25/13/ZManot_020721_vetmedprakse.pdf

Projekts izstrādāts, lai samazinātu administratīvo slogu veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un Pārtikas un veterinārajam dienestam, kā arī noteiktu skaidrākas prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrācijai un reģistrētās informācijas izmaiņu izdarīšanai.

Līdz 16.07.2021.g. var sniegt viedokli par projektu tā izstrādātājam:

Baiba Kārkliņa
ZM Veterinārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vadītāja vietniece
67027638, baiba.karklina@zm.gov.lv

 

 

 

Iet atpakaļ