Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai"

Ar mērķi uzlabot kažokzvēru labturību un novērst cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, novietnēm izstrādājot labas prakses vadlīnijas, nodrošinot darbinieku apmācības un veicot videonovērošanu, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi tiesību akta projektu "Grozījumi MK 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai"" (21-TA-265).

Tādējādi ZM ir reaģējusi uz š.g. vasaras sākumā biedrības "Dzīvnieku brīvība" sabiedriskajos mēdijos izplatīto informāciju par būtiskiem labturības prasību pārkāpumiem kažokzvēru novietnēs.

 

Kā problēmas apraksts anotācijā tiek minēts:

 

Ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos pieejamo informāciju par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, ir jāveic stingrāka paškontrole dzīvnieku audzētavās. Jāpievērš lielāka uzmanība darbinieku veiktajiem pienākumiem, kas saistīti ar dzīvnieku sagūstīšanu, pārvietošanu un tamlīdzīgām darbībām, kas laicīgi novērstu un izslēgtu cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem, papildus nosakot obligātu pienākumu darbinieku apmācībai un videonovērošanas sistēmas ieviešanai.

 

Uz šo brīdi Latvijā ir piecas kažokzvēru novietnes, kas ir reģistrētas Pārtikas un veterinārā dienesta veterināro uzraudzības objektu reģistrā.

MK noteikumu projekts
Anotācija

Atzinums iesniedzams caur TAP portālu: https://tapportals.mk.gov.lv/ līdz 22.10.2021.g.

 

 

Iet atpakaļ