Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi likumprojektu "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā", saskaņā ar kuriem paredzēts Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi pārveidot par Dzīvnieku aizsardzības un labturības padomi, izstrādājot jaunu padomes nolikumu.

  • Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā" (PDF);
  • Likumprojekta anotācija (PDF);
  • Konsolidētā versija (PDF).

Likumprojekts mājaslapā būs pieejams sabiedriskai apspriešanai līdz š.g. 27.jūnijam.

Savus ieteikumus lūgums sniegt tā izstrādātājam:
Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vecākai referentei
AGIJAI MEDIŅAI
pa tālruni 67027297 vai
e-pastu Agija.Medina[at]zm.gov.lv

Iet atpakaļ