Dzivniekupolicija.lv brīvprātīgā rokasgrāmata

Nodibinājuma “Dzivniekupolicija.lv” brīvprātīgo komanda ir sabiedriska kustība, kas darbojas brīvprātīgi.

Brīvprātīgā palīga tiesības un pienākumi:

1. Brīvprātgajiem nav varas patvaļīgi un nesaskaņoti rīkoties nodibinājuma “Dzivniekupolicija.lv” vārdā.

2. Visas darbības saistībā ar dzīvnieku meklēšanu, ķeršanu un nogādāšanu patvērumā ir jāsaskaņo ar nodibinājuma “Dzivniekupolicija.lv” vadību.

3. Darbojoties nodibinājuma vārdā, ievērot pieklājīgu vai neitrālu komunikāciju.

4. Ārkārtas gadījumos (24/7) zvanīt Dzīvnieku policijas dispečerim, informējot par radušos situāciju. T. 25473333

5.Komunicēt nodibinājuma izveidotajā Whatsapp grupas sarakstē.

6. Lūgt padomu nodibinājuma izveidotajā Whatsapp grupas sarakstē.

7. Iesaistīties meklēšanas grupējumā, ja ir pazudis kāds mājdzīvnieks un tiek organizēta meklēšana. Iesaistoties mājdzīvnieka meklēšanā jāievēro šādi noteikumi:

  • Meklēšana notiek saskaņoti ar nodibinājuma vadību;
  • Pirms meklēšanas, tiek sadalīti rajoni/vietas, kurās mājdzīvnieks tiek meklēts;
  • Meklēšanas procesā notiek regulāra komunikācija nodibinājuma whatsapp sarakstē; informējot par kādiem jaunumiem, uzzināto informāciju;
  • Meklēšanas procesā aicinām aktīvi komunicēt ar konkrētajā rajonā esošajiem cilvēkiem, lai noskaidrotu, vai tie nav manījuši pazudušo mājdzīvnieku;
  • Ja pazudušais mājdzīvnieks tiek pamanīts/atrasts, nekavējoties jāziņo nodibinājuma “Dzivniekupolicija.lv” vadībai whatsapp sarakstē un jārīkojas atbilstoši nodibinājuma vadības norādījumiem;
  • Pamanot pazudušo mājdzīvnieku, brīvprātīgais turās no mājdzīvnieka drošā attālumā,taču tā, lai to nepazaudētu, regulāri informējot par tā atrašanās vietu, līdz ierodas nodibinājuma pārstāvji - ķērāji.
  • Brīvprātīgais var mēģināt noturēt mājdzīvnieka uzmanību, lai tas neaizmuktu ar mājdzīvniekiem paredzētiem gardumiem/konserviem, tos noliekot uz zemes vai pametot dzīvniekam no droša attāluma.

8. Palīdzēt pazudušo/atrasto dzīvnieku sludinājumu izlīmēšanā dažādos rajonos.

9. Ja Rīgas rajonā, Mārupē, Garciemā, Stopiņu novadā pamanāt cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, nekavējoties zvanīt Dzīvnieku policijas dispičerim, informējot par radušos situāciju. T. 25473333. Ja cietsirdīgu izturēšanos redzat ārpus iepriekš minētajām vietām - nekavējoties ziņojiet konkrētās vietas pašvaldības policijai, kā arī varat informāciju ierakstīt nodibinājuma Whatsapp sarakstē. Pēc informācijas nodošanas atbildīgajām iestādēm, rīkoties atbilstoši viņu norādījumiem.

10. Ja Rīgas rajonā, Mārupē, Garciemā, Stopiņu novadā pamanāt suņu vai kaķu mazuļus, informēt par to nodibinājuma Whatsapp sarakstē vai zvanot Dzīvnieku policijas dispičerim. Savukārt ārpus šīm vietām - sazināties ar konkrētās vietas pašvaldības policiju. Pēc informācijas nodošanas atbildīgajām iestādēm, rīkoties atbilstoši viņu norādījumiem.

11. Filmēt/fotografēt cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, materiālus sūtot nodibinājuma Whatsapp sarakstē.

12. Ievietot sludinājumus par atrastiem/klaiņojošiem dzīvniekiem www.dzivniekupolicija.lv mājaslapā.

13. Īpašumu apsekošanas organizē nodibinājums un tajās var piedalīties tikai pēc nodibinājuma lūguma, rīkojoties atbilstoši nodibinājuma vadības norādītajam.

  • Pēc nodibinājuma vadības lūguma/akcepta, iemest apsekojamā īpašuma pastkastītē aicinājumu (Fails “DzP_aicinājums”) sazināties ar Dzīvnieku policiju, ja ir ienākusi sūdzība par dzīvnieka turēšanas apstākļiem.

Brīvprātīgajam palīgam aizliegts:

1. Brīvprātīgais nedrīkst patvaļīgi ķert mājdzīvnieku, it īpaši, ja tas ir suns, kas var, sargājot sevi,uzbrukt. Mājdzīvnieku ķeršanu nodrošina nodibinājuma pārstāvji, kas ir profesionāli apmācīti dzīvnieku ķeršanā. (Ja brīvprātīgais izlemj šo noteikumu pārkāpt un tiek procesā ievainots, nodibinājums neuzņemas atbildību);

2. Patvaļīgi atņemt cilvēkiem mājdzīvniekus, neatkarīgi, kāds no malas šis cilvēks izskatās vai kā uzvedās.

3. Aizliegts patvaļīgi ņemt un vest prom vai atraut no barojošām suņu/kaķu mammām mazuļus.

4. Aizliegts ieiet privātīpašumos, nesaskaņojot to ar nodibinājuma vadību.

tl_files/bildes/nvo-apaksa.png

Iet atpakaļ