Dzīvnieku aizsardzības organizācijas vērš uzmanību uz neatbilstību pašvaldību iepirkumos

Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” ir saņēmis vairāku dzīvnieku aizsardzības organizāciju lūgumu iepazīties un skaidrot vairāku pašvaldību rīkotos publiskos iepirkumus, kuros nereti uzvar pretendenti ar neproporcionāli lielu eitanāzijas pozīciju, kā arī izvērtēt, vai tas ir  abilstoši Dzīvnieku aizsardzības likuma prasībām.

            “Mēs uzskatās par nepieņemamu situāciju, ja pašvaldība pasūta dzīvnieku patversmei rūpes par bezsaimnieka dzīvniekiem, taču tās vairāk kā 80 % noķerto dzīvnieku tiek eitanizēti jau pēc divām nedēļām", norāda nodibinājuma “dzīvniekupolicija.lv” valdes locekle Ilze Džonsone. “Mūsuprāt civilizētā eiropas valstī eitanāzijai būtu jābūt kā izņēmuma risinājumam izņēmuma gadījumos, ja dzīvnieks ir slims vai ļoti vecs, nevis papildu peļņas gūšanas iespēja, masveidā iekļaujot šo pozīciju pašvaldības apmaksātos pakalpojumos.”

Piemēram, Ķekavas novada iepirkumā “par teritorijā klaiņojošo suņu, kaķu un citu dzīvnieku izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (tas skaitā savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana”, iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju, esam konstatējuši, ka pēc paredzamā apjoma līguma darbības periodā dzīvnieku patversmē paredzēts uzņemt un aprūpēt aptuveni 57 kaķus ar uzturēšanās ilgumu 2 nedēļas (14 dienas), savukārt eitanizēt paredzēts 50 kaķus, kā rezultātā pēc 14 dienu notecējuma paredzēts, ka tiks eitanizēti 88 % uzņemto kaķu.

Paredzēts uzņemt 36 suņus un pēc 14 dienu perioda pieļauts, ka tiks eitanizēti 8 suņi, kas būtu 22 % no patversmē uzņemto suņu skaita. Vai šāda rīcība ar dzīvniekiem, tos lielā skaitā eitanizējot, būtu Ķekavas novada iedzīvotāju interesēs? Esam lūguši pašvaldībai skaidrot ievērojamā eitanizējamo dzīvnieku % iemeslus.

            Vēršam uzmanību, ka arī organizētā iepirkuma priekšmetā - nosaukumā nav ietverta programmas noķer-sterilizē-atlaid kaķu sterilizācija. Tāpat nav skaidrības, vai un cik dienas ir paredzētas kaķu uzturēšanai pēc sterilizācijas stacionārā vai patversmē, jo normatīvie akti nosaka vismaz 24h uzturēšanu.

“Iepirkumos uzvar pretendents, kas piedāvā niecīgas dzīvnieku uzturēšanas izmaksas patversmē diennaktī (zem 1,- eur), uzliekot ievērojamākas eitanāzijas izmaksas katram dzīvniekam, bet pašvaldība par katru dzīvnieku pēc 14 dienu uzturēšanas un eitanāzijas faktiski samaksās dārgāk un iegūs novada neslavu, kurā noklīdušo vai pamesto dzīvnieku dzīvībai nav vērtības.

Piemēram, viena dzīvnieka izmaksas pašvaldībai,  ja līgumu slēdz ar dzīvnieku aizsardzības organizāciju, kura neeitanizē veselus dzīvniekus. Suns 14 d x 2,- = 28 eur, Kaķis 14 d x 1,50,- = 21 eur. Tās nav īpaši augstas izmaksas par iespēju dzīvot civilizētā un humānā sabiedrībā, kurā nenogalina jaunus, veselus un dzīvotspējīgus mājdzīvniekus.

            Vairākas pašvaldības savos iepirkumos jau pašlaik ir ieviesušas vērtēšanas kritērijus, kur patversmē nonākušo dzīvnieku eitanizēšanas mazināšanai ievieš noteiktu procentu barjeru, ko ņem vērā izvērtējot piedāvājumus un pie pretendenta izvēles un līguma noslēgšanas, neapmaksā dzīvnieku eitanāzijas, kas pārsniedz piedāvājumā norādīto %.

 

 

Aicinām arī tās pašavaldības, kam pagaidām pietrūkst kompetences, ieviest šādu praksi, kā arī piedāvājam palīdzēt konsultējot.

 

tl_files/bildes/capture_20190612133130.png

Iet atpakaļ