Dzīvnieku aizsardzības likumā paredzēs soda naudas par labturības pārkāpumiem

Ministru kabineta (MK) komiteja maijā atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kurā turpmāk plānots iekļaut soda naudas apmērus par dažādiem pārkāpumiem dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā.

Kā skaidro ZM, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss ir novecojis un tas neatbilst juridiskās tehnikas prasībām, pastāvošajai tiesību sistēmai un juridiskajai konstrukcijai kopumā, tāpēc tiek izstrādāts jauns Administratīvo pārkāpumu procesa likums. Savukārt administratīvo pārkāpumu sastāvi ir jāietver tajā pašā likumā, tas ir Dzīvnieku aizsardzības likumā, kurā ir ietverts pienākums veikt kādu darbību vai arī noteikts darbības aizliegums.

Likumprojekts ir sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdes protokolā noteikto. Dzīvnieku aizsardzības likumā ir paredzēta jauna X nodaļa «Administratīvā atbildība dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā un kompetence sodu piemērošanā» un tas papildināts ar no Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa izrietošām normām.

Grozījumi «Dzīvnieku aizsardzības likumā» paredz, ka par mājas (istabas) dzīvnieku atsavināšanas noteikumu pārkāpšanu piemēros naudas sodu fiziskajām personām līdz 110 eiro, bet juridiskajām personām - no 15 līdz 210 eiro. Par tādu mājas (istabas) dzīvnieku piedalīšanos sacensībās, tirgos un izsolēs, kā arī demonstrēšanu publiskās izstādēs, kuriem izdarīta izskatu pārveidojoša operācija - apgrieztas ausis, aste, pārgrieztas balss saites, amputēta pirkstu 3.falanga vai izņemti ilkņi, fiziskajām personām piemēros naudas sodu līdz 110 eiro, bet juridiskajām personām - no 15 līdz 210 eiro.

Par dzīvnieku pārvadāšanu bez dzīvnieku pārvadātāja atļaujas, kvalifikācijas sertifikāta par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā vai transportlīdzekļa atbilstības sertifikāta,- piemēros naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām - no 15 līdz 700 eiro. Par mājas (istabas) dzīvnieku pārvadāšanas prasību pārkāpumiem, fiziskajām personām piemēros naudas sodu līdz 250 eiro, bet juridiskajām personām - no 110 eiro līdz 500 eiro. Par dzīvnieku izmantošanu procedūrā, ja tā veikta pretrunā izmēģinājumu dzīvnieku aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 50 līdz 500 eiro, bet juridiskām personām - no 100 līdz 1000 eiro.

Par dzīvnieku izmantošanu procedūrā bez Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izsniegtās izmēģinājuma projekta atļaujas fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 50 līdz 500 eiro, bet juridiskām personām - no 100 līdz 1000 eiro. Par savvaļas sugu dzīvnieku ieguvi, iegādi, turēšanu nebrīvē, atsavināšanu vai turēšanu pārdošanai vai apmaiņai un piedāvāšanu tirdzniecībā regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 1400 eiro.

Par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā noteikto prasību un zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai noteikto prasību pārkāpšanu fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 1400 eiro. Par savvaļas sugas dzīvnieku - gan savvaļā iegūtu, gan nebrīvē audzētu - apmācīšanu un izmantošanu kā atrakciju dzīvnieku un to izrādīšanu publiski kā atrakciju dzīvnieku fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 100 līdz 1000 eiro, bet juridiskajām personām - no 150 līdz 1750 eiro. Par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem fiziskajām personām piemēros naudas sodu līdz 1750 eiro, bet juridiskajām personām - no 110 līdz 2500 eiro.

Turpretī par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko citam dzīvniekam nodarīts fizisks kaitējums vai cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums,- piemēros naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 1875 eiro, bet juridiskajām personām - no 110 līdz 3000 eiro. Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku,- piemēros naudas sodu fiziskajām personām no 100 līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām - no 200 līdz 3500 eiro.

Administratīvo pārkāpumu procesu par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem un par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums, par mājas (istabas) dzīvnieku pārvadāšanas prasību pārkāpumiem uzsāks pašvaldības policija vai pašvaldības administratīvā inspekcija. Savukārt administratīvo pārkāpumu procesu par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums, - Valsts policija.

Savukārt administratīvo pārkāpumu procesu par savvaļas sugu dzīvnieku ieguvi, iegādi, turēšanu nebrīvē, atsavināšanu vai turēšanu pārdošanai vai apmaiņai un piedāvāšanu tirdzniecībā regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu un par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā noteikto prasību un zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai noteikto prasību pārkāpšanu uzsāks Dabas aizsardzības pārvalde. Administratīvo pārkāpumu procesu par citiem iepriekš minētajiem pārkāpumiem veiks PVD.

Likumprojekts stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvo pārkāpumu procesa likumu.

 

tl_files/bildes/capture_20190612133130.png

Iet atpakaļ