Absurdi grozījumi Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtībai

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi MK 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.492 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība””

Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” darbojas kā dzīvnieku aizsardzības NVO platforma, kurā apvienojušās 14 (četrpadsmit) Latvijā reģistrētas un darbojošās dzīvnieku patversmes, klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku jomā apkalpojot vairāk kā 50 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības, un 2 (divas) dzīvnieku aizsardzības biedrības.

Viedokļa sagatavošanai par Zemkopības ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu “Grozījumi MK 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”” (turpmāk – ZM projekts), aptaujājām savus sadarbības partnerus. Visas patversmes ir pret ZM projektu, kuros iecerēts noteikt izņēmumu obligātai normai par visu suņu obligātu čipēšanu un reģistrēšanu līdz 2016.gada 1.jūlijam, atļaujot valstī nečipēt un nereģistrēt Latvijas lauku viensētās dzīvojošus suņus un pamatojot šo ierosinājumu ar finanšu līdzekļu trūkumu viensētu īpašniekiem vai iedzīvotājiem. 

MK noteikumu projekta anotācijā sadaļā I 3. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas nav norādīts augstāk minēto grozījumu idejas ierosinātājs. Lūdzam norādīt, no kā saņemts priekšlikums par šādu grozījumu nepieciešamību. Anotācijas sadaļā II 1. Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt ir norādīts pašlaik čipēto un LDC datu bāzē reģistrēto suņu, kaķu un sesku skaits, bet nav norādīta, mūsuprāt, būtiska ZM projekta nepieciešamību pamatojoša informācija:

  • cik Latvijā ir viensētas un kāds ir tajās dzīvojošo iedzīvotāju skaits;
  • cik no viensētās dzīvojošiem iedzīvotājiem ir piešķirts maznodrošinātā statuss;
  • cik kopumā Latvijā ir mazturīgi iedzīvotāji ar maznodrošinātā statusu.

No sagatavotā ZM projekta nekādi nav izprotams, kāpēc visus Latvijas lauku viensētās dzīvojošos suņu saimniekus iecerēts atbrīvot no pienākuma obligāti čipēt un reģistrēt savus suņus, bet savukārt ciematu un pilsētu trūcīgajiem (maznodrošinātajiem) iedzīvotājiem šāda iespēja tiks liegta.

Gan nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv”, gan sadarbības partneru viedoklis viennozīmīgi ir kategorisks iebildums jebkādu izņēmumu noteikšanai obligātā visu suņu apzīmēšanā un reģistrēšanā, jo:

  • valstij un pašvaldībām nepieciešamā kārtība suņu turēšanā nodrošināma tikai ar visu suņu obligātu apzīmēšanu un reģistrēšanu vienotā valsts datu bāzē;
  • tieši viensētās turētie suņi ir augstākā riska grupa: bieži nesocializēti, nepieskatīti, brīvi klejojoši, apdraudot savvaļas dzīvniekus, lauksaimniecības dzīvniekus, cilvēkus;
  • pieļaujot kaut vienu izņēmumu, kad suns nav obligāti apzīmējams un reģistrējams, faktiski tiek degradēta visa vienotā suņu reģistrācijas sistēma, tiek radīta iespēja neievērot MK noteikumus Nr.491, kas paredzēti kā sabiedriskās kārtības, dzīvnieku aizsardzības un labturības normu ievērošanas kontroles būtisks garants.

Jau 5 gadus atpakaļ brīdinājām par situāciju, ka nenosakot ar MK noteikumiem obligāto kārtību čipēšanai, bet regulējot tikai reģistrāciju un uzticot to šauram pakalpojumu sniedzēju lokam, ir liela iespēja, ka nepamatoti var tikt sadārdzināti šie pakalpojumi un reģistrācijas process valsts vienotajā datu bāzē LDC būs sarežģīts un gauss. Šo 5 gadu laikā, kopš spēkā reģistrācijas noteikumi, tas apstiprinājies 100%, t.i., pašlaik LDC reģistrēts mazāk kā 10 % visu suņu, kā arī čipēšanas un reģistrēšanas pakalpojumu kopums sadārdzināts vidēji 3 reizes, bet par atsevišķām pozīcijām pat 10 reizes.

Tā, piemēram, šo abu procesu aptuvenā pašizmaksa pēc šī brīža iepirkumu cenām un noteiktā valsts cenrāža ir 13,61 eur (2.- eur čips, 3.- eur čipa injekcija, 0.50 eur pase, 7.11 eur valsts noteiktā reģistrēšanas maksa). Taču tirgū šo komplekso pakalpojumu pašlaik iespējams saņemt kopumā samaksājot vismaz 55.- eur, jo čipēšana un reģistrēšana vēl tiek papildināta ar vakcinēšanu (20.- eur čips un tā injekcija, 5.- eur pase, 15.- eur vakcinēšana, 15.- eur piereģistrēšana LDC, jo pašlaik to nevar veikt pats saimnieks www.latvija.lv tiešsaistē).

Neatbalstot saskaņošanai iesniegto ZM projektu, informējam, ka tuvākā laikā iesniegsim ministrijai priekšlikumus par visu suņu obligātas čipēšanas un reģistrēšanas kārtības vienkāršošanu un optimizēšanu, lai pakalpojums būtu ērti pieejams, netiktu lieki sadārdzināts un izslēgtu suņu saimnieku vēlēšanos vai iespējas šo obligāto normu nepildīt. Piemēram, būtu nepieciešams veikt izmaiņas vairākos MK noteikumos:

  • atceļot normu par obligātas ceļošanas pases izsniegšanu apzīmējot un reģistrējot suni, jo ar suņiem no valsts izceļo mazāk kā 10% no visiem suņu saimniekiem Latvijā. Pietiekams dokuments dzīvnieka reģistrēšanai ir reģistrācijas veidlapa;
  • veicot izmaiņas LDC pakalpojumu cenrādī, atceļot reģistrācijas maksu atsevišķām suņu saimnieku (turētāju) kategorijām vai maksu noteiktā periodā. Līdzīgi LDC pilnībā atcēla dzīvnieku reģistrācijas maksu pusgada garumā pirms spēkā stājās norma 2012.gada 1.jūlijā par obligātu izstāžu dzīvnieku čipēšanu un reģistrēšanu valsts reģistrā. Domājams, ja valsts nāca pretī izstāžu šķirnes dzīvnieku saimniekiem, atceļot samaksu par piereģistrēšanu, tā varētu līdzīgi rīkoties attiecībā pret pārējo bezšķirnes suņu saimniekiem, nosakot bezmaksas reģistrāciju vismaz pusgada garumā 2016.gadā;
  • reģistrācijas noteikumos paplašināt pakalpojumu sniedzēju loku kā dzīvnieku reģistrācijas vietu nosakot arī dzīvnieku patversmes.

Iesakām steidzami izstrādāt mehānismu, lai dzīvnieku īpašniekiem tiktu nodrošināta iespēja pašiem tiešsaistē portālā latvija.lv piereģistrēt čipētu dzīvnieku, pamatojoties uz izsniegto reģistrācijas veidlapu čipētam dzīvniekam un par pakalpojumu tiešsaistē veikt samaksu, ja tāda ir noteikta.

 

Iet atpakaļ