Informatīvais seminārs par atbildīgo dienestu un nevalstisko organizāciju sadarbības iespējām dzīvnieku aizsardzības jomā

Ilze Džonsone, Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele", Foto: Zanda Bērziņa

21.03.2013.g. biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" aicināja visu LR reģistrēto dzīvnieku patversmju un darbojošos dzīvnieku aizsardzības biedrību pārstāvjus uz Informatīvo semināru par atbildīgo dienestu un nevalstisko organizāciju sadarbības iespējām dzīvnieku aizsardzības jomā.

Seminārs tika organizēts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā” (Nr.1DP/1.5.2.2/12/APIA/SIF/205) ietvaros. Atbildīgos dienestus seminārā pārstāvēja Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts policijas un Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvji, ziņojot par savu iestāžu kompetenci dzīvnieku aizsardzības jautājumos, par situāciju un problēmām šo jautājumu praktiskajā nodrošinājumā. Dalībniekiem bija iespēja diskutēt par savu pieredzi sadarbībā ar atbildīgajiem dienestiem, kā arī gūt informāciju par savstarpējās sadarbības iespējām efektīvākai un ātrākai saziņai.

Semināra otrajā daļā biedrības "Dzīvnieku pansija Ulubele" pārstāvji iepazīstināja ar portāla www.dzivniekupolicija.lv iespējām:

  • tajā pieejamo juridisko informāciju;
  • sludinājumu ievietošanas un izdrukāšanas priekšrocības;
  • dzīvnieku patversmes elektroniskās uzskaites sistēmas izmantošana patversmes darbībā.

Semināra noslēgumā producentu grupa "Uzmanības laikmets" prezentēja š.g. aprīlī plānoto labdarības kustību "Atbildības diena", kuras mērķis sakrīt arī ar Dzīvnieku policijas ideju - vairot sabiedrības atbildīgu attieksmi par tiem, kurus esam pieradinājuši.

Semināra darba kārtība (PDF):

Semināra norises datums: 2013.gada 21.marts
Semināra norises laiks: 11:00 - 17:00
Semināra norises vieta: Latvijas Pašvaldību savienība, Rīgā, Mazā Pils ielā 1
10:30 - 10:55 Dalībnieku reģistrācija, kafijas pauze
11:00 - 11:15 Semināra atklāšana Ilze Džonsone, biedrības „Dzīvnieku pansija Ulubele” valdes locekle, portāla www.dzivniekupolicija.lv projekta vadītāja
11:15 - 12:00 PVD kompetence dzīvnieku labturības uzraudzībā un kontrolē. Inspektoru praktiskā rīcība administratīvo pārkāpumu gadījumos – esošās situācijas analīze un statistika (prezentācija PDF) PVD Veterināro objektu uzraudzības daļas vadītājs Armands Dauburs
12:00 - 12:45 Valsts policijas kompetence noziedzīgu nodarījumu pret dzīvnieku gadījumu risināšanā. Praktiskās situācijas analīze un statistika (materiāls PDF) VP Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Kontroles un pasākumu koordinācijas nodaļas galvenā inspektore Dace Kukare
12:45 - 13:30 Nodrošinājuma valsts aģentūras sadarbība ar atbildīgajām institūcijām par dzīvnieku izņemšanas kārtību un to uzturēšanu dzīvnieku patversmēs (prezentācija PDF) Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora vietnieks Jānis Vonda
13:30 - 14:00 Kafijas pauze
14:00 - 14:45 Portālā www.dzivniekupolicija.lv pieejamā juridiskā informācija, tās pielietojums dzīvnieku aizsardzības organizāciju darbībā un dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustības izveides un attīstības idejas prezentācija (prezentācija PDF) Portāla www.dzivniekupolicija.lv juriskonsulte, M.iur.Inese Bāra
14:45 - 15:30 Portālā www.dzivniekupolicija.lv piedāvāto iespēju demonstrācija, dzīvnieku aizsardzības organizāciju iespējas izveidot savu profilu portālā Portāļa www.dzivniekupolicija.lv redaktore Zanda Bērziņa
15:30 - 16:15 Portāla www.dzivniekupolicija.lv praktiskā pielietojamība, tā atbalsts dzīvnieku patversmes darbā, radītās dzīvnieku uzskaites programmas demonstrācija (prezentācija PDF) Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes vadītāja Inga Rēvelniece
16:15 - 16:30 Akcijas „Atbildības diena” prezentācija Akcijas producents, "Uzmanības laikmets" prezidents Niks Volmārs
16:30 - 17:00 Diskusijas, kafijas pauze  

Seminārs notika videokonferences formā - interesenti, kas nevarēja piedalīties klātienē, to varēja vērot tiešsaistē un iesūtīt jautājumus un priekšlikumus elektroniski.

Pateicamies par dalību seminārā,
gaidām ierosinājumus un priekšlikumus turpmākai sadarbībai
Dzīvnieku policijas komanda

Iet atpakaļ