Sākums > Palīdzi dzīvniekam

Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejutīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt.

Dzīvnieku aizsardzības likuma preambula

 

Nereti dzīvnieki nonāk situācijās, kurās tiem spēj palīdzēt tikai cilvēks – vai nu tā īpašnieks vai arī jebkurš, kuram nav vienaldzīgs dzīvnieka izmisušais skatiens.

Ja redzi, ka dzīvnieks ir nelaimē, nepaej vienaldzīgi garām – varbūt Tu esi viņa vienīgā cerība uz palīdzību.

Esam sagatavojuši aprakstus par septiņām palīdzības dzīvniekam situācijām, te vari ieskatīties, kā palīdzēt, ja:

Pamatlietas, ko jāizvērtē:

  • vai dzīvniekam Tava palīdzība tiešām nepieciešama (īpaši, ja runa ir par savvaļas dzīvniekiem)?
  • vai spēsi saviem spēkiem palīdzēt, vai jāsauc glābšanas dienests?
  • vai apzinies, ko ar dzīvnieku darīt pēc pirmās palīdzības sniegšanas – atceries: dzīvnieks ir dzīva būtne, par ko jārūpējas.