Sākums > Lasītava

Uzzini un izglītojies

Dzīvnieku policijas lasītavā apkopota vispusīga informācija par dzīvnieku aizsardzību un labturību. Šeit vari atrast:

  • noderīgu informāciju gan kā dzīvnieka īpašnieks (turētājs) par savām tiesībām un pienākumiem, turot dzīvnieku, gan arī kā interesents, noskaidrojot, piemēram, atsevišķās dzīvnieku turēšanas prasības Latvijas novados. Aktualizēsim un papildināsim ar dzīvnieku aizsardzību un labturību saistītu rakstu, viedokļu, komentāru un skaidrojumu sadaļu;
  • normatīvos aktus, kas regulē dzīvnieku aizsardzības un labturības jomu;
  • informāciju par sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē - par iespējām līdzdarboties lēmumu pieņemšanā dzīvnieku aizsardzības jautājumos. Šajā sadaļā publiskosim tiesību aktu projektus par dzīvnieku aizsardzību un labturību, par kuriem savu viedokli varēsi paust atzinumā atbildīgajai valsts pārvaldes iestādei. Projekta noslēgumā publicēsim sagatavoto projektu par sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustību Latvijā;
  • Jautā juristam sadaļā vari uzdot jautājumus par dzīvnieku turēšanu, dzīvnieku aizsardzības juridisko nodrošinājumu, savām tiesībām, pienākumiem un atbildību pret dzīvnieku;
  • pasākumu sadaļā pieejama informācija par dzīvnieku policijas u.c. ar dzīvnieku aizsardzības jomu saistītiem pasākumiem, kā arī ieskats jau notikušajos pasākumos;
  • videotēkā pieejami video materiāli par dzīvnieku policiju, raidījumi "Mans mīļais draugs", kā arī citi video par dzīvnieku aizsardzības tēmu.