Precizēti nosacījumi dzīvnieku patversmēm un viesnīcām

Latvijā pašlaik darbojas divdesmit dzīvnieku patversmes un deviņas dzīvnieku viesnīcas. Foto: A.F.I.

Rūta Bierande, LV portāls, 29.07.2011

Ir veikti grozījumi noteikumos, kas reglamentē prasības dzīvnieku patversmēm un dzīvnieku viesnīcām. Grozījumu projekta apspriešanas gaitā ieteikumus sniegušas daudzas sabiedriskās organizācijas. Tajos ieklausoties, no noteikumiem svītrotas vairākas normas, kas nosacījumus dzīvnieku patversmēm un viesnīcām vērsušas vieglākas – ne vien dzīvnieku patversmes un viesnīcas uzturētājiem, bet arī pašvaldībām un kontrolējošai iestādei.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 472 „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 407 „Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību””, ko valdība akceptēja 2011. gada 21. jūnijā, stājās spēkā šā gada 30. jūnijā.

„Grozījumus veicām galvenokārt tādēļ, lai mazinātu administratīvo slogu visām noteikumu izpildē iesaistītajām personām,” skaidro Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja Liena Ansone.

Latvijā pašlaik darbojas 20 dzīvnieku patversmes un deviņas dzīvnieku viesnīcas.

Kas noteikumos ieviests no jauna

Jaunums ir prasība Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) informēt vietējo pašvaldību par patversmes vai viesnīcas iekļaušanu dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā. Tas palīdzēs vietējai pašvaldībai apzināt dzīvnieku patversmes un viesnīcas, kas atrodas tās teritorijā.

„Jebkurai dzīvnieku patversmei un viesnīcai ir jāreģistrējas PVD, bet reģistrā to iekļauj tikai pēc apsekošanas,” skaidro nodaļas vadītāja.

Patversmes īpašnieks, suni atdodot citai personai, nodrošina tā apzīmēšanu ar zemādas mikroshēmu un reģistrēšanu vienotajā reģistrā.

Noteikumos mīkstināta norma par to, cik ilgā laikā veterinārārstam jāierodas pie patversmē ievietota dzīvnieka. Iepriekšējās 24 stundas ir aizstātas ar 72 stundām, kas ir vispieņemamākais laika periods, kurā var noteikt dzīvnieka veselības stāvokli un, ja nepieciešams, nozīmēt tālāku ārstēšanu.

LVLasīt visu ...

Pilns raksts publicēts LV portālā "Par likumu un valsti"
2011.gada 29.jūlijā.

Iet atpakaļ