No Veterinārmedicīnas likuma - uz Dzīvnieku aizsardzības likumu

Galvenais, kas no Veterinārmedicīnas likuma „jāpārnes” uz Dzīvnieku aizsardzības likumu, ir klaiņojošo dzīvnieku ķērāju apmācības kārtība un reģistra veidošana un uzturēšana. Foto: Māris Kaparkalējs, LV

Rūta Bierande, LV portāls, 13.01.2012

Vienlaikus Saeimā tiek izskatīti divi likumprojekti: „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” un „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”. Lielos vilcienos raugoties, normas, kas noteic funkciju deleģējumu, no viena likuma - Veterinārmedicīnas likuma – tiek pārceltas uz otru likumu - Dzīvnieku aizsardzības likumu. To varētu saukt arī par likumu tehnisku sakārtošanu.

Divu likumu tehniska sakārtošana

Skaidro Zemkopības ministrijas (ZM) Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja Liene Ansone: "Veicot iepriekšējos grozījumus Veterinārmedicīnas likumā, funkcijas, kas nav raksturīgas valsts pārvaldei, tika deleģētas nevalstiskajām organizācijām. Viena no šīm funkcijām ir klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība, kas noteic, ka klaiņojošo dzīvnieku ķērājiem ir jābūt īpaši apmācītiem.

Līdz šim apmācību veica Pārtikas un veterinārais dienests, bet no šā gada funkcija uzticēta Latvijas Veterinārārstu biedrībai. Kaut arī normas ir iestrādātas Veterinārmedicīnas likumā, šo jomu – dzīvnieku aizsardzību – Latvijā regulē Dzīvnieku aizsardzības likums. Līdz ar to ir radusies nepieciešamība veikt grozījumu arī Dzīvnieku aizsardzības likumā, izvērtējot, lai deleģējums nepārklātos, bet viss "lauciņš" tiktu nosegts."

Galvenais, kas tiek no viena likuma "pārnests" uz otru, ir klaiņojošo dzīvnieku ķērāju apmācības kārtība un reģistra veidošana un uzturēšana. Sistēma, kādā šie procesi notiek, jau darbojas, vien jāpielabo normatīvie dokumenti.

Dzīvnieku aizsardzības likumā – arī papildinājumi

Vienlaikus deleģējuma precizēšanai saistībā ar to, ka spēkā stājusies jaunā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 22.septembra Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību, Dzīvnieku aizsardzības likumā jāiestrādā no direktīvas pārņemamās normas.

LVLasīt visu ...

Pilns raksts publicēts LV portālā "Par likumu un valsti"
2012.gada 13.janvārī.

Iet atpakaļ