Kas jāzina, pārvadājot lauksaimniecības dzīvniekus

LV portāla kolāža; Designed by Freepik

Vineta Vilcāne, LV portāls
29.10.2015

Pārvadājot lauksaimniecības dzīvniekus, tāpat kā mājdzīvnieku vešanas gadījumā, jāievēro virkne prasību, lai pārvadājums dzīvniekam nekaitētu. Par dzīvnieka labturību jādomā neatkarīgi no tā, vai govi, zirgu, kazu vai kādu citu dzīvnieku transportē 10 vai 200 kilometru attālumā.
Kādas ir prasības lopiņu pārvadāšanā, kādas atļaujas nepieciešamas un vai tās jāsaņem visiem pārvadātājiem?

Prasības lauksaimniecības dzīvnieku transportēšanai, piemēram, no kūts uz ganībām vai uz kautuvi nosaka MK noteikumi Nr.322 "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi". Tikpat saistoša ir arī Regula Nr.1/2005. Minētajos Ministru kabineta noteikumos vairākas dzīvnieku pārvadāšanas prasības atsevišķi nav uzskaitītas, tā vietā norādīts, kurš pants vai pielikums ir saistošs regulā.

Pārvadājot savus lopus, speciālas atļaujas nevajag

Par pārvadājumu uzskatāms viss pārvadāšanas process no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai. Pārvadājums sākas no pirmā dzīvnieka iekraušanas transportlīdzeklī un beidzas pēc pēdējā dzīvnieka izkraušanas no transportlīdzekļa, skaidro Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšana var būt gan kā komercpārvadājums, gan arī privāta rakstura, piemēram, sev piederošu zirgu vešana uz sacensībām, govju pārvešana uz citām ganībām.

Komercpārvadājuma veikšanai ir jāsaņem dzīvnieku pārvadātāja atļauja un kvalifikācijas sertifikāts. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.322 12.punktu, ja komercpārvadājuma attālums no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai nepārsniedz 65 kilometrus, to var organizēt bez pārvadātāja atļaujas un sertifikāta saņemšanas.

Pārvadājums dzīvniekam rada stresu.

Tālajiem dzīvnieku pārvadājumiem, t.i., pārvadājumam, kura ilgums pārsniedz astoņas stundas, papildu jāsaņem vēl transportlīdzekļa atļauja.

Kā norāda PVD Novietņu uzraudzības daļas vecākā eksperte Tatjana Pastare, ja dzīvnieku pārvadāšana nav komercpārvadājums, lauksaimniekam nav jāsaņem PVD atļauja dzīvnieku pārvadāšanai. Neatkarīgi no braukšanai paredzētā attāluma Latvijas teritorijā, vai tie būtu daži kilometri vai pat vairāki desmiti kilometru, atļauja nekomerciālam pārvadājumam nav nepieciešama. Tāpat lopkopim transportlīdzekli, ar kuru netiek veikti komercpārvadājumi, nav jāsertificē un attiecīgi nav jāsaņem atļauja dzīvniekus pārvadāt konkrētajā spēkratā. Pats dzīvnieku pārvadātājs pielāgo transportlīdzekli pēc saviem ieskatiem un iespējām, vienlaikus ievērojot labturības prasības un regulā 1/2005 minētās prasības.

MK noteikumu Nr.322 4.punkts paredz, ka, pārvadājot lauksaimniecības dzīvniekus Latvijas teritorijā, transportlīdzeklī jābūt šādiem dokumentiem:

  • ja dzīvniekus pārvieto no vienas novietnes uz citu – dzīvnieku pārvietošanas deklarācijai;
  • ja dzīvniekus ved uz kautuvi – pavaddokumentam dzīvnieku pārvietošanai uz kautuvi;
  • ja dzīvniekus ved uz dzīvnieku savākšanas centru – dzīvnieku pārvietošanas pavaddokumentam.

Pārvadājumam jābūt drošam un nekaitīgam

Pārvadājot lauksaimniecības dzīvniekus, neatkarīgi no pārvadājuma mērķa, jāievēro labturības prasības. Dzīvnieku aizsardzības likuma 36.pants paredz, ka dzīvnieki jāpārvadā piemērotos transportlīdzekļos, nodrošinot to veselībai nekaitīgus apstākļus. Likums arī pieļauj nepieciešamības gadījumā pirms pārvadāšanas vai pārvadāšanas laikā dzīvniekam ievadīt nomierinošus zāļu līdzekļus. To var darīt tikai ar praktizējoša veterinārārsta norādījumiem.

Lasīt visu ...tl_files/bildes/logotipi/LVPORTALS_200.JPG

Pilns raksts publicēts LV portālā "Par likumu un valsti"
2015.gada 29.oktobrī

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

tl_files/bildes/logotipi/EEZ_DAP.jpg

 

Iet atpakaļ