Kaitīgo grauzēju un kukaiņu iznīcināšana – atļautais no tiesiskās puses

Foto: http://www.latvijasdaba.lv/ziditaji/talpa-europaea-l/

Vineta Vilcāne, LV portāls, 29.01.2014

Saeimā izskatīšanai ir nodoti Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā, starp tiem arī papildinājums likuma 44.pantā, kas līdzās kaitīgajiem grauzējiem un kukaiņiem atļaus kurmju nogalināšanu. Katrs īpatnis ir vērtība, tomēr ir situācijas, kurās nākas izšķirties par kaitēkļu iznīcināšanu. Par piedāvāto jauno normu būs jālemj Saeimas deputātiem.

Kukaiņi un grauzēji iet bojā arī ikdienišķās situācijās cilvēka neapzinātas vai apzinātas rīcības dēļ, piemēram, odi atsitas pret automašīnu vējstikliem. Dzīvnieku bojāeja ir neizbēgama lauksaimniecības procesā, piemēram, arot zemi un novācot ražu. Arī cilvēka personīgās antipātijas un bailes nereti noved pie kāda kukaiņa vai grauzēja iznīcināšanas, kaut tas nebūt nav radījis cilvēkam draudus.

Dzīvnieku aizsardzības likuma 44.pantā noteikti gadījumi, kuros dzīvnieku nogalināšana ir pieļaujama. Likums atļauj arī kaitīgo grauzēju un kukaiņu iznīcināšanu. Savukārt Epidemioloģiskās drošības likums nosaka, ka ir jārūpējas par teritoriju un objektu uzturēšanu un sakopšanu, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos.

Nepastāv reģistrs, kurā būtu uzskaitītas iznīcināt atļautās sugas, situācijas, kurās to drīkst darīt un konkrētas pielietojamās metodes. Līdz ar to katram cilvēkam individuāli jāizvērtē situācija un jāpieņem lēmums, vai konkrētie grauzēji un kukaiņi nodara kaitējumu un vai patiešām ir nepieciešamo to nonāvēšana.

Dzīvnieku aizsardzības likumu paredzēts papildināt, atļaujot iznīcināt kurmjus.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Augsnes un zinātņu institūta pētniece profesore Ināra Turka norāda: "Lauksaimnieki par kultūraugiem kaitīgiem kukaiņiem uzskata tos, kuri konkrētajā veģetācijas sezonā attiecīgam kultūraugam rada ekonomiskus zaudējumus. Dažādos agroklimatiskajos apstākļos būs dažādi zaudējumi vai nebūs nemaz, tāpēc vienmēr tiek veiktas uzskaites pirms lēmuma pieņemšanas par kukaiņu ierobežošanu. Zaudējumus radošie kaitīgie kukaiņi neapdzīvo kultūraugu vieni paši, tur mīt arī derīgie kukaiņi. Katra rīcība jāapsver!"

Lasīt visu ...LV

Pilns raksts publicēts LV portālā "Par likumu un valsti"
2014.gada 29.janvārī.

Iet atpakaļ