Dzīvnieku patversmes: cīņa par dzīvnieku tiesībām un sabiedrības izpratni

Latvijā šobrīd darbojas 28 dzīvnieku patversmes. Foto: A.F.I.

Iluta Plotņikova, 21.06.2012

Nereti sabiedrības daļas apziņā dzīvnieku patversmes joprojām, šķiet, kaut kas līdzīgs veikalam, kur var iegādāties sev jaunu mājas mīluli. Par smago darbu, ikdienas rūpēm un to, ka katram dzīvniekam ir kāds stāsts, cilvēki bieži vien pat neaizdomājas.

Lai nodrošinātu dzīvniekiem pienācīgu aprūpi un dzīves apstākļus, patversmēm jāatbilst noteiktiem kritērijiem un jārēķinās ar kontrolējošo institūciju apmeklējumiem. Taču ne mazāk svarīga ir sabiedrības izpratne un atbalsts – gan morāls, gan finansiāls.

Prasības patversmes veidošanai

Dzīvnieku aizsardzības likuma 1.panta 5.punkts nosaka, ka dzīvnieku patversme ir speciāli aprīkota vieta, kur mitinās notverti klaiņojoši, konfiscēti un bezsaimnieka dzīvnieki, kā arī dzīvnieki, kam nepieciešama palīdzība. Šajā likumā definēts labturības jēdziens, kas jāsaprot kā dzīvnieka fizioloģisko vajadzību nodrošināšanas pasākumu kopums.

Saskaņā ar 2006.gada 16.maija MK noteikumu Nr.407 par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās 6.punktu patversmes vai viesnīcas īpašnieks var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir reģistrējusies Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Reģistrācijas veikšanai patversmes īpašnieks iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu, norādot:

  • patversmes vai viesnīcas īpašnieka vārdu, uzvārdu;
  • deklarētās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru.

Juridiskā persona norāda

  • veidu, nosaukumu, reģistrācijas numuru; juridisko adresi un tālruņa numuru;
  • maksimālo dzīvnieku skaitu un sugas, kuras ir plānots izmitināt patversmē vai viesnīcā;
  • nekustamā īpašuma adresi, kurā tiks ierīkota patversme vai viesnīca, un kadastra numuru;
  • apliecinājumu, ka patversme vai viesnīca ir tā īpašumā vai ir noslēgts nomas vai īres līgums, kas paredz dzīvnieku patversmes vai viesnīcas izveidošanu, un vietējā pašvaldība piekrīt patversmes vai viesnīcas darbībai norādītajā adresē.

LVLasīt visu ...

Pilns raksts publicēts LV portālā "Par likumu un valsti"
2012.gada 21.jūnijā.

Iet atpakaļ