Ventspils pilsētā

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" saistībā ar dzīvniekiem veic "pasūtītāja" funkcijas un ir noslēgusi līgumus ar:

1. SIA "Djuma 4" par klaiņojošo dzīvnieku nogādāšanu patversmē un dzīvnieku līķu savākšanu.
Tālr. 63622309, 29486805

2. Dzīvnieku patversmi "Rembo" - tālr. 29211506

Pašvaldības atbildīgo darbinieku tālr. 63624269 vai 29471342.

Iet atpakaļ