Valmieras novadā

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

Pamanot Valmierā bez saimnieka palikušus, klaiņojošus suņus vai kaķus, kā arī ievainotus dzīvniekus, valmierieši ir aicināti zvanīt pa vienoto atbalsta tālruni 8484.

Bezsaimnieka mājas dzīvnieku līķu savākšana un iznīcināšana

Valmieras pilsētas iedzīvotāji par bojāgājušiem dzīvniekiem var ziņot Valmieras pilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centram, zvanot uz informatīvo tālruni 8484.

Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.187 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā" nodrošina SIA "Valmieras namsaimnieks".

Dzīvnieku patversme un adopcija Valmierā

Valmieras dzīvnieku patversme piedāvā iespēju adoptēt bez saimnieka gādības palikušus suņus un kaķus. Tā ir vieta, kur iespējams meklēt un atrast savu mīluli tā noklīšanas gadījumā, jo visi uz ielas notvertie dzīvnieki tiek nogādāti Valmieras dzīvnieku patversmē saimnieka atrašanai.

Patversmes adrese: Mālu iela 5, Valmiera

Tālrunis: 29230307

Darba laiks:

Darba dienās: 8.00 - 17.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 13.00

Iepriekš telefoniski vienojoties, iespējama dzīvnieku apskate un adopcija arī ārpus norādītā darba laika.

Vēlamais laiks apmeklējumiem: darba dienās plkst.13.00-17.00

Sabiedriskā kārtība

Valmiera ir pilsēta ar plašām, suņu pastaigām piemērotām zaļajām zonām. Valmierā speciāli suņu pastaigu laukumi netiek veidoti, lai suņu īpašnieki pastaigās ar dzīvnieku varētu baudīt tādas pašas tiesības un iespējas kā ikviens cits valmierietis. Taču suņa īpašnieka pienākums ir pastaigu laikā savākt sava dzīvnieka ekskrementus! Tie ievietojami vai nu sadzīves atkritumu konteineros, vai šim nolūkam izvietotajos speciālajos konteineros.

Dažādās vietās visos pilsētas rajonos šobrīd ir izvietoti arī speciāli, tikai suņu ekskrementiem paredzēti konteineri. Ar šobrīd aktuālo suņu ekskrementu urnu karti var iepazīties - https://www.valmiera.lv/images/userfiles/sunu_atkritumu_urnas%283%29.jpg.

 

Sīkāka informācija par dzīvnieku labturību Valmierā - https://www.valmiera.lv/lv/pakalpojumi/dzivnieku_labturiba/

Iet atpakaļ