Talsu novadā

Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un izolāciju organizē Talsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa.

Pašvaldība ir noslēgusi pakalpojumu līgumus ar SIA “Janvāri” par klaiņojošu kaķu un suņu, bezsaimnieku un savvaļas dzīvnieku izķeršanu un dzīvnieku līķu savākšanu Talsu novada teritorijā un noķerto klaiņojošo kaķu un suņu īslaicīgu uzturēšanu dzīvnieku patversmē.

Veterinārārste Romāra Pabērza veic dzīvnieku eitanāziju, kastrāciju un vakcināciju, kā arī citus pakalpojumus bezsaimnieku un klaiņojošiem dzīvniekiem.

SIA “Reneta” rūpējas par notriekto un citā veidā bojā gājušo dzīvnieku līķu utilizēšanu.

Iedzīvotāji aicināti primāro informāciju nodot Talsu novada pašvaldības policijai, zvanot pa dežūrtālruņa numuru 26132701. Pašvaldības policija tālāk veiks saņemtās informācijas koordinēšanu, ievērojot starpinstitucionālās sadarbības principus. Tūlītēja reaģēšana tiks nodrošināta, ja apdzīvotā vietā atradīsies agresīvs vai miris dzīvnieks.

Situācijās, kur iesaistīti savvaļas dzīvnieki, jārīkojas arī Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts meža dienesta atbildīgajiem – it īpaši, ja ir ievērota cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem vai arī tiem vērojamas kādas slimības pazīmes.

Par bezsaimnieku dzīvnieku klaiņošanu un iespējamām kaķu kolonijām jāziņo Talsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai. Tomēr finansējums, kas atvēlēts dzīvnieku sterilizācijai un kastrēšanai, ir ierobežots, turklāt iedzīvotājiem jāsaprot, ka likums nosaka šo dzīvnieku sterilizāciju vai kastrēšanu, bet pēc tam tie tiek nogādāti atpakaļ ierastajā vidē.

 

Avots: http://www.la.lv/talsu-novada-izstrada-precizetu-klainojoso-dzivnieku-kontroles-kartibu/

 

Dzīvnieku patversme un dzīvnieku aizsardzības organizācija

Talsu dzīvnieku patversme atrodas Talsu pilsētas nomalē un darbojas kopš 1998. gada.
Tā ir privāta patversme, kas pieder Agrītai Dreimanei, kura saviem spēkiem un līdzekļiem to ir izveidojusi, lai palīdzētu noklīdušiem un pamestiem suņiem un kaķiem. Patversmē darbojas 4 darbinieki un uzturas aptuveni 30 kaķi un 20 suņi, kuru skaits nemitīgi mainās. Patversme saņem finanšu dotācijas no Talsu novada pašvaldības.

Kontakti
Talsu dzīvnieku patversme "Ausma"
Kr.Valdemāra iela 75, Talsi, tālrunis 28349026,
vadītāja Agrīta Dreimane tālr. 29447902
Par patversmi: http://www.draugiem.lv/talsudzivniekupatversme/

Biedrība "Dzīvnieku otrā iespēja" - tās darbība ir vērsta uz pamesto dzīvnieku "reklamēšanu", lai tie ātrāk atrod jaunas mājas. Biedrība apzin bezsamnieku dzīvniekus Talsos un novadā.

Kontakti
Biedrība "Dzīvnieku otrā iespēja"
Ozolu 9-33, Pastende, Talsu novads
Tālr.: 25153703; 29143214
E-pasts: dzivniekuotraiespeja@inbox.lv
Par biedrību: http://www.draugiem.lv/dzivniekuotraiespeja/

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

tl_files/bildes/logotipi/EEZ_DAP.jpg

 

Iet atpakaļ