Jūrmalas pilsētā

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.7  "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā" - nosaka prasības, kādas jāievēro, turot suņus, kaķus, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas kārtību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.
 
Par klaiņojošiem mājas (istabas) dzīvniekiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā jāziņo Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai vai arī privātpersonai (fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība), ar kuru Jūrmalas pilsētas dome noslēgusi līgumu par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu.
 
Par ievainotu dzīvnieku vai dzīvnieka līķi sabiedriskajās vietās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā jāziņo Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai vai arī privātpersonai, ar kuru Pašvaldība noslēgusi līgumu par dzīvnieku līķu savākšanu.
 
Aizliegta Mājas (istabas) dzīvnieka atrašanās:
1. bērnu rotaļu laukumos;
2. Dzintaru Mežaparkā;
3. peldvietās;
4. pludmalē;
5. publisku pasākumu vietās pasākumu laikā;
6. vietās, kurā uzstādītas speciālas zīmes (piktogrammas) vai aizliegums noteikts citos normatīvajos aktos.
 
 
 

Iet atpakaļ