Mājas (istabas) dzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība

No 2014.gada 29.decembra mājas (istabas) dzīvniekiem ir jaunas pases, ko nosaka Eiropas Parlamenta un padomes regula (ES) Nr.576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr.998/2003 atcelšanu un Komisijas īstenošanas regula (ES) Nr.577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem.

Par izmaiņām ceļojot ar dzīvnieku ES robežās un ārpus ES jautājumos un atbildēs - FECAVA informācija

tl_files/bildes/Bildes rakstiem/LolojumdzivniekaPase.jpg 

Ko nozīmē jaunās pases mājas (istabas) dzīvniekiem:

- suņiem, kaķiem un mājas (istabas) seskiem no šī gada sākuma veterinārajās klīnikās tiek izsniegtas tikai jaunā parauga pases;

- Mājas (istabas) dzīvnieku pases, kas ir izsniegtas līdz 2014.gada 29.decembrim, ir derīgas visu dzīvnieka mūžu, tās nav jāmaina uz jaunā parauga pasēm;

- Mājas (istabas) dzīvnieka pase ir nepieciešama ceļošanai ar dzīvnieku, ja dzīvnieku paredzēts turēt tikai Latvijas teritorijā, visu nepieciešamo informāciju var fiksēt mājas (istabas) dzīvnieka vakcinācijas apliecībā.

 

Jauna kārtība ir arī attiecībā uz vakcinācijas apliecībām

Ja līdz šim valstī bija vienota parauga Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izsniegtas vakcinācijas apliecības, tad turpmāk katra veterinārmedicīnas prakses iestāde var brīvi izstrādāt savu vakcinācijas apliecības formu – apliecību vai veidlapu veidā veterinārārsts sniegs apliecinājumu par dzīvniekam veiktajām vakcinācijām. Pēc Latvijas Veterinārārstu biedrības informācijas, ir jau sagatavotas un pieejamas jaunas vakcinācijas apliecības, kas aizvietos iepriekšējās.

tl_files/bildes/Bildes rakstiem/vakc.apliecibas.jpg 

Tātad turpmāk vairs nebūs vienotas formas vakcinācijas apliecības ar PVD logo. Tās vakcinācijas apliecības, kas dzīvniekiem jau ir izsniegtas, ir derīgas visu dzīvnieka mūžu vai tik ilgi, kamēr ir vieta ierakstiem.

Mājas (istabas) dzīvniekam nav nepieciešami abi šie dokumenti – abos dokumentos ir paredzēts fiksēt dzīvniekam veiktās vakcinācijas. Atšķirība ir vien tajā, vai ar dzīvnieku paredzēts ceļot ārpus valsts robežām: ja jā, tad nepieciešama pase, ja nē, tad pietiek ar vakcinācijas apliecību.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

tl_files/bildes/logotipi/EEZ_DAP.jpg

Iet atpakaļ