Kam jārūpējas par mājdzīvnieku, ja tā īpašnieki ievietoti slimnīcā

ATBILD:
 
Pārtikas un veterinārais dienests
Ineta Kupča, Veterināro objektu uzraudzības daļas vecākā eksperte

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešā daļa noteic, ka dzīvnieku labturības prasību (t. i., bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu) uzraudzību saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dzīvnieku labturības jomu, organizē vietējā pašvaldība. 

Jūsu norādītajā gadījumā rūpes par ārstnieciskajā iestādē nogādāto cilvēku mājdzīvnieku ir uzņēmušies kaimiņi, bet, ja nebūtu neviena, kas par to rūpējas, tad palīdzību vajadzētu organizēt vietējai pašvaldībai.

 

Avots:

https://lvportals.lv/e-konsultacijas/20917-kam-jarupejas-par-majdzivnieku-ja-ta-ipasnieki-ievietoti-slimnica-2020

 

Iet atpakaļ