Saeimas un nevalstisko organizāciju forums

Saeima 2006.gada 30.martā pieņēmusi deklarāciju par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. Par ikgadēju tradīciju jau kļuvis Saeimas un nevalstisko organizāciju forums.

Saeimas un NVO forumā var piedalīties gan nacionāla, gan vietēja mēroga biedrības.

Foruma darbs tiek organizēts darba sesijās: ekspertu ziņojumi, NVO pārstāvju uzrunas, Saeimas komisiju pārstāvju uzrunas, diskusijas.

Vairāk informācijas:

http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/saeimas-un-nvo-forums