Sākums > EEZ

Darba grupa

Darba grupas ir otrais posms darbā ar jauniešiem. Projekta aktivitāte vērsta uz jauniešu iesaistīšanu brīvprātīgajā darbā dzīvnieku aizsardzības jomā.

Lasīt tālāk...

Semināri

Semināri plānoti kā pirmais posms jauniešu piesaistīšanai: stāstot par dzīvnieku aizsardzības jomu, par palīdzēšanas daudzveidību un iespējām, motivēt jauniešus pievērsties brīvprātīgajam darbam, apzināties savus spēkus un būt noderīgiem, iegūt jaunas prasmes un iemaņas, gūt jaunus draugus, pieredzi.

Lasīt tālāk...

Projekta aktivitātes

Projektā plānots jauniešus iesaistīt divu līmeņu aktivitātēs, sākotnēji uzrunājot jauniešus par brīvprātīgā darba iespējām dzīvnieku aizsardzības jomā un tad jau individuāli strādājot ar tiem jauniešiem, kurus ieinteresējusi iespēja līdzdarboties.

Lasīt tālāk...

Projekta uzsākšanas pasākums

Uzsākot projektu „Kopā mēs varam vairāk!” aicinājām mērķa grupas NVO, sociālo dienestu, dienas centru u.c. pārstāvjus uz informatīvu pasākumu, lai informētu par projekta mērķi un plānotajām aktivitātēm, par sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu piesaistīšanu brīvprātīgā darba veikšanai, lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.

Lasīt tālāk...

Kopā mēs varam vairāk!

Nodibinājums "dzivniekupolicija.lv" sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu gadu īstenos interesantu un izglītojošu projektu "Kopā mēs varam vairāk!", aicinot jauniešus iesaistīties un gūt pozitīvas emocijas, kā arī jaunu brīvprātīgā darba pieredzi.

Lasīt tālāk...