Dalība valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē un Ministru kabineta sēdē

NVO pārstāvim ir iespēja pieteikties dalībai VSS, MKK un MK sēdē uz interesējošo darba kārtības jautājumu.

Pieteikties dalībai kārtējā Ministru kabineta sēdē var nosūtot pieteikumu elektroniskā veidā uz Valsts kancelejas oficiālo e pasta adresi vk@mk.gov.lv ne vēlāk kā līdz piektdienas 16.30, norādot Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājumu, par ko vēlaties paust savu viedokli.

Pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar Ministru kabineta sēdes darba kārtību, pieteikties dalībai sēdē, piedalīties sēdē un paust savu viedokli. Ministru kabineta sēdes darba kārtībā steidzami (pirmdien un otrdien) iekļaujamo jautājumu skaits tiks maksimāli ierobežots, un šādā gadījumā jautājumu iesniedzējiem būs jāsniedz argumentēts pamatojums.

NB! Persona, kuras dalība Ministru kabineta sēdē netiks pieteikta Valsts kancelejai iepriekš minētajā laikā un kārtībā, valdības sēžu zālē ielaista netiks.

Piesakoties dalībai sēdē, jāpiesaka caurlaide iekļūšanai MK ēkā, kā arī pie ieejas būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Sēžu grafiks:

Valsts sekretāru sanāksmes (VSS) parasti notiek ceturtdienās, no plkst. 9:10 – ar sanāksmju darba kārtībām var iepazīties http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/saraksts/;

Ministru kabineta komitejas (MKK) sēdes – pirmdienās, no plkst. 10:00 – ar sēžu darba kārtībām var iepazīties http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mkksedes/saraksts/;

Ministru kabineta (MK) sēdes – otrdienās, no plkst. 12:00 – ar sēžu darba kārtībām var iepazīties http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/.

Līdzdalība šajās sēdēs sniedz nevalstiskajām organizācijām iespēju izteikt savu viedokli, taču negarantē, ka tas noteikti tiks ņemts vērā.