Diskusiju grupas, forumi un citas līdzdalības aktivitātes

Diskusijas un regulāra kontaktu uzturēšana ir ļoti būtiska, lai vēlāk organizācijas un to sadarbības partneri valsts pārvaldē spētu panākt konstruktīvu vienošanos ne tikai neformālā gaisotnē, bet arī formālā lēmumu pieņemšanas procesā.

Viens no veidiem, kā uzturēt neformālas diskusijas, ir piedalīties valsts pārvaldes iestāžu rīkotajos semināros. Sadarbība semināros veicina citu viedokļu izprašanu, iegūtās zināšanas paplašina redzesloku un ļauj iepazīt metožu klāstu, ar kurām iespējams argumentēt savu viedokli, iepazīt sadarbības partnerus, rast jaunas idejas un plānot kopīgus projektus nākotnē.

Lai uzturētu kontaktus ar amatpersonām, tās jāaicina piedalīties arī pašu rīkotos un organizētos pasākumos.