Sākums > Palīdzi dzīvniekam > Cietsirdīga attieksme

Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku

Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku nav pieļaujama – tā ir gan administratīvi, gan krimināltiesiski sodāma.

Cietsirdība ir sociāli psiholoģisks fenomens, kas izpaužas baudas gūšanā no apzinātas ciešanu radīšanas dzīvai būtnei ar konkrētā kultūrā nepieņemamiem paņēmieniem. No minētā izriet, ka:

 • cietsirdība raksturīga tikai cilvēkam un tā izpaužas tikai sociumā;
 • tā vienmēr rada baudu attiecīgās darbības subjektam;
 • cietsirdība vienmēr ir apzināta;
 • tā ir gan fizisku, gan psiholoģisku ciešanu radīšana;
 • tā vienmēr vērsta pret dzīvu būtni;
 • cietsirdība ir attiecīgā kultūrā nepieņemama darbība, tā ir pretrunā pieņemtajām normām.

Dzīvnieku aizsardzības likumā nosauktas darbības, kas ir aizliegtas un uzskatāmas par cietsirdību pret dzīvnieku:

 1. dzīvnieka nogalināšana, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus;
 2. dzīvnieka sakropļošana, mocīšana un spīdzināšana;
 3. dzīvnieka atstāšana bez aprūpes;
 4. dzīvnieka atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī;
 5. dzīvnieka kaitināšana un uzrīdīšana, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams darba dzīvnieka apmācībai;
 6. dzīvnieku cīņu organizēšana, dzīvnieku iesaistīšana šajās cīņās un šo cīņu atbalstīšana;
 7. dzīvnieka pakļaušana izskatu pārveidojošām vai citām neārstnieciskām procedūrām, ja to nepieciešamību nav noteicis un tās nav veicis praktizējošs veterinārārsts vai cita persona saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku labturību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 8. dzīvnieka izmantošana par mērķi šaušanas apmācībās vai sacensībās;
 9. dzīvnieka izmantošana citu sugu dzīvnieku apmācībai, izņemot medību suņu apmācību;
 10. dzīvnieka izmantošana, liekot tam pārsniegt savas dabiskās spējas;
 11. savvaļas sugas dzīvnieka demonstrēšana ārpus zooloģiskā dārza vai reģistrētas savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas;
 12. dzīvnieka mātītes piedāvāšana un izmantošana dzīvnieka tēviņa dzimumtieksmju apmierināšanai bez nolūka iegūt pēcnācējus;
 13. citu tādu darbību veikšana, kuras izraisa vai var izraisīt dzīvnieka sakropļošanu vai nāvi, radīt tam ciešanas, izņemot gadījumus, kad šīs darbības veiktas ārstēšanas, izmēģinājumu nolūkos, vai gadījumus, kad tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība;
 14. dzīvnieku turēšanas noteikumu, labturības prasību un pārvadāšanas noteikumu neievērošana, kas apdraud dzīvnieka veselību vai var izraisīt tā nāvi;
 15. kaušanai paredzēto dzīvnieku aizsardzības prasību neievērošana;
 16. dzīvnieka izmantošana reliģiskos rituālos un izlozēs.

Cietsirdīga izturēšanās var izpausties gan kā darbība (aktīva iedarbība uz dzīvnieku), gan kā bezdarbība (atturēšanās no darbības, kā rezultātā dzīvniekam tiek radītas ciešanas).

Nepaliec vienaldzīgs, ja esi liecinieks cietsirdībai pret dzīvnieku, kā arī ja redzi, iespējams, no cietsirdības cietušu dzīvnieku – par šādiem gadījumiem obligāti ziņo policijai vai Pārtikas un veterinārajam dienestam.

Atkarībā no nodarītā kaitējuma un nodarījuma sekām, cietsirdība pret dzīvnieku ir vai nu administratīvi sodāma, vai kriminālsodāma darbība.

Esi liecinieks cietsirdības gadījumam

Ja esi liecinieks cietsirdībai pret dzīvnieku, neesi vienaldzīgs, palīdzi dzīvniekam (iespējams, Tu esi viņa vienīgā cerība izdzīvošanai):

 • pārtrauc cietsirdīgo rīcību;
 • ziņo par cietsirdīgu rīcību;
 • ja nepieciešams, sniedz dzīvniekam palīdzību.

Kādi gadījumi uzskatāmi par cietsirdību, apskati soli atpakaļ.

Pārtrauc cietsirdīgu rīcību

Cietsirdība pret dzīvnieku ir sabiedriski bīstama kā jebkurš cits noziedzīgs nodarījums vai administratīvs pārkāpums.

Ja redzi, ka pret dzīvnieku kāds izturas cietsirdīgi:

 • pārtrauc cietsirdīgo rīcību vai
 • sauc policiju, ziņo par situāciju, kurai esi kļuvis liecinieks.

Pārtrauc pats

Pirms iesaisties situācijā, izvērtē savas iespējas un situācijas apstākļus - vai vari novērst pret dzīvnieku vērsto cietsirdību.

Noteikti domā par savu drošību!

Ja paša spēkiem netiec galā, ziņo policijai.

Sauc policiju

Esi kļuvis par liecinieku cietsirdībai pret dzīvnieku, bet pats nevari novērst vai pārtraukt šo rīcību, sauc policiju, zvanot pa tālruni 112. Zvanot uz glābšanas dienestu 112 sniedz šādu informāciju:

 • nosauc adresi vai aprakti notikuma vietu;
 • izstāsti, kas noticis;
 • atbildi uz dispečera jautājumiem;
 • nosauc savu uzvārdu un tālruņa numuru;
 • nepārtrauc sarunu pirmais;
 • esi sazvanāms, ja rodas nepieciešamība ar Tevi sazināties atkārtoti.

No tā, cik precīzi varēsi policijas darbiniekam izstāstīt faktus, norādīt uz pierādījumiem, atkarīgs lietas iznākums: vai tiks uzsākta administratīvā lietvedība vai kriminālprocess un tie novesti līdz likumā paredzētajam rezultātam.

Ziņo par cietsirdīgu rīcību

Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku ir sabiedriski bīstama personas rīcība, to nevar atstāt bez ievērības. Par cietsirdību pret dzīvnieku jāziņo:

 • Pārtikas un veterinārajam dienestam (ja cietsirdība ir administratīvs pārkāpums) vai
 • policijai (ja cietsirdība ir noziedzīgs nodarījums).

No Tavas rīcības lielā mērā būs atkarīgs, vai konkrētais noziedzīgais nodarījums vai administratīvais pārkāpums tiks izmeklēts un kāds būs izmeklēšanas rezultāts.

Esot notikuma vietā, parūpējies par pierādījumiem:

 • filmē un fotogrāfē notikumu, notikuma vietu, personu vai personas, kas veic cietsirdību pret dzīvnieku u.t.t.;
 • apzini klātesošos lieciniekus, paņem to kontakttālruņus vai citu kontaktinformāciju turpmākai liecību sniegšanai;
 • uzraugi notikuma vietu, nodarījuma rīkus (kādi tie ir, kur tie ir u.tml.), apskati, kas vēl var būt noderīgs apliecinājumam, ka ir notikusi cietsirdība pret dzīvnieku;
 • ja dzīvnieks ir miris vai arī atrodi dzīvnieka līķi ar varmācīgas nāves pazīmēm, nekādā gadījumā līķi neaproc – ziņo policijai un pieprasi dzīvnieku nogādāt uz veterinārmedicīnisko ekspertīzi.

Vienmēr saglabā rakstiskus pierādījumus – ar ko un kad esi kontaktējies šīs situācijas ietvaros, kā arī saturu un rezultātu pēc diskusijām ar šīm personām. Nekad neatdod vēstules vai dokumentus, tos nenokopējot un neatstājot sev kopijas eksemplāru. Tiekoties ar atbildīgajām personām, liec skaidri noprast, ka vēlies nodarboties ar konkrēto lietu un esi gatavs sniegt palīdzību, ja tas nepieciešams.

Bez tam, ar kārtīgi dokumentētu lietu, kur soli pa solim apkopoti lietas materiāli, vari mēģināt ieinteresēt preses izdevumus vai televīziju, piedāvājot konkrēto situāciju kā stāstu vai sižetu. Šāds materiāls liktu aizdomāties arī pārējai sabiedrības daļai par cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem nepieļaušanu, kā arī iedrošinātu citas personas, kuras arī saskārušās ar cietsirdības gadījumiem pret dzīvniekiem, turpmāk rīkoties līdzīgi, lai sauktu pie atbildības vainīgās personas.

PVD

Pārtikas un veterinārajam dienestam ziņo, ja cietsirdība pret dzīvnieku ir vērtējama kā administratīvs pārkāpums, t.i., mazāk smags un bīstams nodarījums kā noziedzīgs nodarījums.

Ja neesi pārliecināts, vai cietsirdība konkrētajā situācijā ir administratīvs pārkāpums vai noziedzīgs nodarījums, jebkurā gadījumā ziņo policijai. Policija var noformēt arī administratīvā pārkāpuma lietu, to nosūtot pēc piekritības tālāk kompetentajai iestādei.

Pārtikas un veterinārajam dienestam ir 11 teritoriālās struktūrvienības pa visu Latviju - atkarībā no notikuma vietas, ziņo konkrētās teritorijas uzraudzības pārvaldei:

PVD pārvalžu darba laiks ir no plkst. 8:30 - 17:00. Šajā laikā pārvalžu darbinieki ir pieejami arī apmeklētājiem. Savukārt PVD pārvalžu filiālēs apmeklētāju pieņemšanas laiki ir otrdienās no 13:00 - 17:00 un ceturtdienās no 9:00 - 13:00.

Policija

Sauc policiju, zvanot pa tālruni 112. Zvanot uz glābšanas dienestu 112 sniedz šādu informāciju:

 • nosauc adresi vai aprakti notikuma vietu;
 • izstāsti, kas noticis;
 • atbildi uz dispečera jautājumiem;
 • nosauc savu uzvārdu un tālruņa numuru;
 • nepārtrauc sarunu pirmais;
 • esi sazvanāms, ja rodas nepieciešamība ar Tevi sazināties atkārtoti.

No tā, cik precīzi varēsi policijas darbiniekam izstāstīt faktus, norādīt uz pierādījumiem, atkarīgs lietas iznākums: vai tiks uzsākta administratīvā lietvedība vai kriminālprocess un tie novesti līdz likumā paredzētajam rezultātam.

Par cietsirdības faktu, kuram esi kļuvis liecinieks, vari informēt policiju arī rakstiski iesniegumā.

Sniedz dzīvniekm palīdzību

Atkarībā no apstākļiem, no cietsirdības cietušais dzīvnieks var būt ievainots, nomocīts - tam nepieciešama palīdzība:

 1. palīdzi dzīvniekam pats, sniedz tam pagaidu patvērumu un pirmo palīdzību, ja dzīvnieks ir ievainots;
 2. ja dzīvnieks ir smagi cietis, nodrošini tam veterinārārsta palīdzību, aizvedot uz veterināro klīniku vai izsaucot veterinārārstu;
 3. ja dzīvnieks nav atdodams tā īpašniekam (piemēram, īpašnieks nav zināms, pats īpašnieks cietsirdīgi izturas pret to), sazinies ar tuvāko dzīvnieku patversmi, konsultējies, kā rīkoties.

Ja notikuma vietā ir policijas darbinieks, lūdz, lai no cietsirdības cietušais dzīvnieks tiek izņemts normatīvajos aktos paredzētā kārtībā un nogādāts uz dzīvnieku patversmi.

Palīdzi pats

Ja dzīvnieks nav smagi cietis un Tev ir iespēja tam sniegt pagaidu patvērumu un nodrošināt tā aprūpi, noteikti to dari.

Nekādā gadījumā neatstāj dzīvnieku vienu ar personu, kas pret to cietsirdīgi izturas. Ja dzīvnieku nevari paņemt vai Tev to neļauj darīt tā pāridarītājs, sauc policiju un sagaidi policijas darbinieka ierašanos.

Veterinārā klīnika

Ja cietsirdīgas rīcības rezultātā dzīvnieks ir smagi cietis, tam ir ievainojumi, acīmredzami veselības traucējumi - noteikti meklē iespēju dzīvnieku nogādāt pie veterinārārsta.

Latvijā pilnvaroto un praktizējošo veterinārāstu saraksts pieejams ŠEIT.

Dzīvnieku patversmē

Ja dzīvnieks nav atdodams tā īpašniekam (piemēram, īpašnieks nav zināms, pats īpašnieks cietsirdīgi izturas pret to) tam jāatrod cita turēšanas vieta:

Redzi no cietsirdības cietušu dzīvnieku

Ja redzi, Tavuprāt, no cietsirdības cietušu dzīvnieku - dzīvnieks ir savainots, novārdzināts, ar spīdzināšanas pazīmēm u.tml.:

 • ziņo par cietsirdīgu rīcību kompetentajai iestādei;
 • sniedz dzīvniekam palīdzību.

Ziņo par cietsirdīgu rīcību

Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku ir sabiedriski bīstama personas rīcība, to nevar atstāt bez ievērības. Par cietsirdību pret dzīvnieku jāziņo:

 • Pārtikas un veterinārajam dienestam (ja cietsirdība ir administratīvs pārkāpums) vai
 • policijai (ja cietsirdība ir noziedzīgs nodarījums).

No Tavas rīcības lielā mērā būs atkarīgs, vai konkrētais noziedzīgais nodarījums vai administratīvais pārkāpums tiks izmeklēts un kāds būs izmeklēšanas rezultāts.

Esot notikuma vietā, parūpējies par pierādījumiem:

 • filmē un fotogrāfē notikumu, notikuma vietu, personu vai personas, kas veic cietsirdību pret dzīvnieku u.t.t.;
 • apzini klātesošos lieciniekus, paņem to kontakttālruņus vai citu kontaktinformāciju turpmākai liecību sniegšanai;
 • uzraugi notikuma vietu, nodarījuma rīkus (kādi tie ir, kur tie ir u.tml.), apskati, kas vēl var būt noderīgs apliecinājumam, ka ir notikusi cietsirdība pret dzīvnieku;
 • ja dzīvnieks ir miris vai arī atrodi dzīvnieka līķi ar varmācīgas nāves pazīmēm, nekādā gadījumā līķi neaproc – ziņo policijai un pieprasi dzīvnieku nogādāt uz veterinārmedicīnisko ekspertīzi.

Vienmēr saglabā rakstiskus pierādījumus – ar ko un kad esi kontaktējies šīs situācijas ietvaros, kā arī saturu un rezultātu pēc diskusijām ar šīm personām. Nekad neatdod vēstules vai dokumentus, tos nenokopējot un neatstājot sev kopijas eksemplāru. Tiekoties ar atbildīgajām personām, liec skaidri noprast, ka vēlies nodarboties ar konkrēto lietu un esi gatavs sniegt palīdzību, ja tas nepieciešams.

Bez tam, ar kārtīgi dokumentētu lietu, kur soli pa solim apkopoti lietas materiāli, vari mēģināt ieinteresēt preses izdevumus vai televīziju, piedāvājot konkrēto situāciju kā stāstu vai sižetu. Šāds materiāls liktu aizdomāties arī pārējai sabiedrības daļai par cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem nepieļaušanu, kā arī iedrošinātu citas personas, kuras arī saskārušās ar cietsirdības gadījumiem pret dzīvniekiem, turpmāk rīkoties līdzīgi, lai sauktu pie atbildības vainīgās personas.

PVD

Pārtikas un veterinārajam dienestam ziņo, ja cietsirdība pret dzīvnieku ir vērtējama kā administratīvs pārkāpums, t.i., mazāk smags un bīstams nodarījums kā noziedzīgs nodarījums.

Ja neesi pārliecināts, vai cietsirdība konkrētajā situācijā ir administratīvs pārkāpums vai noziedzīgs nodarījums, jebkurā gadījumā ziņo policijai. Policija var noformēt arī administratīvā pārkāpuma lietu, to nosūtot pēc piekritības tālāk kompetentajai iestādei.

Pārtikas un veterinārajam dienestam ir 11 teritoriālās struktūrvienības pa visu Latviju - atkarībā no notikuma vietas, ziņo konkrētās teritorijas uzraudzības pārvaldei:

PVD pārvalžu darba laiks ir no plkst. 8:30 - 17:00. Šajā laikā pārvalžu darbinieki ir pieejami arī apmeklētājiem. Savukārt PVD pārvalžu filiālēs apmeklētāju pieņemšanas laiki ir otrdienās no 13:00 - 17:00 un ceturtdienās no 9:00 - 13:00.

Policija

Sauc policiju, zvanot pa tālruni 112. Zvanot uz glābšanas dienestu 112 sniedz šādu informāciju:

 • nosauc adresi vai aprakti notikuma vietu;
 • izstāsti, kas noticis;
 • atbildi uz dispečera jautājumiem;
 • nosauc savu uzvārdu un tālruņa numuru;
 • nepārtrauc sarunu pirmais;
 • esi sazvanāms, ja rodas nepieciešamība ar Tevi sazināties atkārtoti.

No tā, cik precīzi varēsi policijas darbiniekam izstāstīt faktus, norādīt uz pierādījumiem, atkarīgs lietas iznākums: vai tiks uzsākta administratīvā lietvedība vai kriminālprocess un tie novesti līdz likumā paredzētajam rezultātam.

Par cietsirdības faktu, kuram esi kļuvis liecinieks, vari informēt policiju arī rakstiski iesniegumā.

Sniedz dzīvniekm palīdzību

Atkarībā no apstākļiem, no cietsirdības cietušais dzīvnieks var būt ievainots, nomocīts - tam nepieciešama palīdzība:

 1. palīdzi dzīvniekam pats, sniedz tam pagaidu patvērumu un pirmo palīdzību, ja dzīvnieks ir ievainots;
 2. ja dzīvnieks ir smagi cietis, nodrošini tam veterinārārsta palīdzību, aizvedot uz veterināro klīniku vai izsaucot veterinārārstu;
 3. ja dzīvnieks nav atdodams tā īpašniekam (piemēram, īpašnieks nav zināms, pats īpašnieks cietsirdīgi izturas pret to), sazinies ar tuvāko dzīvnieku patversmi, konsultējies, kā rīkoties.

Ja notikuma vietā ir policijas darbinieks, lūdz, lai no cietsirdības cietušais dzīvnieks tiek izņemts normatīvajos aktos paredzētā kārtībā un nogādāts uz dzīvnieku patversmi.

Palīdzi pats

Ja dzīvnieks nav smagi cietis un Tev ir iespēja tam sniegt pagaidu patvērumu un nodrošināt tā aprūpi, noteikti to dari.

Nekādā gadījumā neatstāj dzīvnieku vienu ar personu, kas pret to cietsirdīgi izturas. Ja dzīvnieku nevari paņemt vai Tev to neļauj darīt tā pāridarītājs, sauc policiju un sagaidi policijas darbinieka ierašanos.

Veterinārā klīnika

Ja cietsirdīgas rīcības rezultātā dzīvnieks ir smagi cietis, tam ir ievainojumi, acīmredzami veselības traucējumi - noteikti meklē iespēju dzīvnieku nogādāt pie veterinārārsta.

Latvijā pilnvaroto un praktizējošo veterinārāstu saraksts pieejams ŠEIT.

Dzīvnieku patversmē

Ja dzīvnieks nav atdodams tā īpašniekam (piemēram, īpašnieks nav zināms, pats īpašnieks cietsirdīgi izturas pret to) tam jāatrod cita turēšanas vieta:

Cietsirdība kā noziedzīgs nodarījums

Krimināllikuma 230.pantā – Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem - noteikts, ka par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots, vai par dzīvnieka spīdzināšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Atbildību pastiprinoši apstākļi minēti šī panta otrajā daļā: par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas publiskā vietā vai nepilngadīgā klātbūtnē vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Cietsirdība kā administratīvs pārkāpums

Ja cietsirdība pret dzīvnieku kvalificējama kā prettiesiska, vainojama darbība vai bezdarbība, kura apdraud sabiedrisko kārtību, atbildība paredzēta pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 106.1 panta - Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem un dzīvnieku nogalināšanas prasību pārkāpšana, par ko uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Administratīvā atbildība iestājas, ja par pārkāpumu pēc to rakstura saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem nav paredzēta kriminālatbildība.

Kriminālatbildība par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku iestāsies, ja cietsirdības rezultātā dzīvnieks ir miris, sakropļots, tam radušies neatgriezeniski veselības traucējumi, kā arī ja darbībai vai bezdarbībai ir spīdzināšanas raksturs.