Atrasts dzīvnieks

Ja redzi mājas (istabas) dzīvnieku bez cilvēka klātbūtnes, pirmām kārtām, pārliecinies, vai dzīvniekam tiešām nepieciešama Tava palīdzība. To redzēsi pēc dzīvnieka uzvedības:

 • ja dzīvnieks ir mierīgs un par sevi pārliecināts - viņš ir sev zināmā vidē un viņam palīdzība nav vajadzīga;
 • ja dzīvnieks ir izbijies, satraukts - tam vajadzīga tava palīdzība, lai atrastu tā īpašnieku.

Uzvedas droši un pārliecinoši

Ja dzīvnieks uzvedas droši, pārliecinoši, mērķtiecīgi pārvietojas pa sev zināmu maršrutu - tam palīdzība nav vajadzīga!

Ļauj iet, dzīvniekam palīdzība nav vajadzīga

Lai arī mājas (istabas) dzīvnieka brīva klaiņošana bez tā īpašnieka (turētāja) klātbūtnes un uzraudzības nav atļauta, tomēr ir ļoti daudz vieglprātīgu dzīvnieka īpašnieku, kas dzīvnieka izvešanu pastaigā novienkāršo ar durvju atvēršanu, ļaujot dzīvniekam brīvi iet savu ceļu. Šādi dzīvnieki ir pieraduši atrasties publiskās vietās vieni, tāpēc jūtas droši.

Ja par šādu dzīvnieku ziņosi dzīvnieku ķērājiem (dzīvnieku patversmei), rēķinies, ka, aizvedot dzīvnieku no viņam ierastās vides, ļoti samazinās cerība, ka viņš nokļūs atpakaļ mājās. Atceries, ka par dzīvnieka klaiņošanu vainojams ir tā īpašnieks, nevis dzīvnieks, tāpēc nesodi dzīvnieku.

Nofotografē un ievieto sludinājumu sadaļā "Klaiņo"

Ja tomēr gribi informēt par dzīvnieka klaiņošanu, nofotografē dzīvnieku un ievieto sludinājumu portāla "Dzīvnieku policija" sludinājumu daļā ar statusu „Klaiņo”.

Dzīvnieku policijas portālā ievietotiem sludinājumiem automātiski tiek sagatavotas arī izdrukājamas sludinājumu lapas - ja ir iespēja tās izdrukāt, izlīmē dzīvnieka klaiņošanas vietā.

Izbijies, apjucis, ar skatienu meklē pēc palīdzības

Ja dzīvnieks izskatās izbijies, apjucis, ar skatienu meklē pēc palīdzības, nervozi skraida šurpu turpu – viņam vajadzīga cilvēka palīdzība. Tu vari palīdzēt.

Attiecībā pret dzīvnieku – ja redzi, ka tas ir izbadējies, atrodi iespēju to pabarot.

Sniedz dzīvniekam pagaidu pajumti un meklē tā īpašnieku

Atkarībā no situācijas un iespējām, tu vari dzīvnieku izmitināt pie sevis un veikt nepieciešamās darbības dzīvnieka īpašnieka meklēšanai:

 

Izvieto sludinājumu par atrastu dzīvnieku

Ievieto sludinājumu par dzīvnieka atrašanu portālā "Dzīvnieku policija" ar statusu „Atrasts”, izdrukā portālā sagatavoto sludinājuma lapu un izlīmē dzīvnieka atrašanas vietās (vēlams cilvēku apmeklētās vietās: pie veikaliem, pieturvietās, veterinārajās klīnikās u.c.).

Ja neizdodas atrast dzīvnieka īsto saimnieku

Ja neizdodas atrast dzīvnieka īsto saimnieku:

 • Paturi dzīvnieku sev, ja ir tāda iespēja un vēlēšanās;
 • Atrodi dzīvniekam jaunu saimnieku vai nu savu radu, draugu, paziņu vidū vai arī ar sludinājumu palīdzību, ievietojot sludinājumu portālā "Dzīvnieku policija" ar statusu „Meklē mājas”;
 • Iekārto dzīvnieku kādā no dzīvnieku patversmēm, ja tajās ir brīvas vietas.

Izpēti pazudušo, klaiņojošo dzīvnieku sludinājumus

Izpēti portālā "Dzīvnieku policija" ievietotos sludinājumus sadaļās:

 • Pazudušie” vai dzīvnieka īpašnieks jau nav ievietojis informāciju par savu dzīvnieku;
 • Klaiņo” - uzzināsi, kādā teritorijā dzīvnieks manīts klaiņojam.
Ja neizdodas atrast dzīvnieka īsto saimnieku

Ja neizdodas atrast dzīvnieka īsto saimnieku:

 • Paturi dzīvnieku sev, ja ir tāda iespēja un vēlēšanās;
 • Atrodi dzīvniekam jaunu saimnieku vai nu savu radu, draugu, paziņu vidū vai arī ar sludinājumu palīdzību, ievietojot sludinājumu portālā "Dzīvnieku policija" ar statusu „Meklē mājas”;
 • Iekārto dzīvnieku kādā no dzīvnieku patversmēm, ja tajās ir brīvas vietas.

Informē dzīvnieku patversmi un iestājies rindā

Informē tuvāko dzīvnieku patversmi par atrastu dzīvnieku un iestājies rindā dzīvnieka uzņemšanai patversmē, atstāj patversmē informāciju par dzīvnieka pazīmēm, nosūti sava Dzīvnieku policijas portālā ievietotā sludinājuma linku vai sludinājuma lapu.

Dzīvnieku patversmju kontaktinformācija.

Ja neizdodas atrast dzīvnieka īsto saimnieku

Ja neizdodas atrast dzīvnieka īsto saimnieku:

 • Paturi dzīvnieku sev, ja ir tāda iespēja un vēlēšanās;
 • Atrodi dzīvniekam jaunu saimnieku vai nu savu radu, draugu, paziņu vidū vai arī ar sludinājumu palīdzību, ievietojot sludinājumu portālā "Dzīvnieku policija" ar statusu „Meklē mājas”;
 • Iekārto dzīvnieku kādā no dzīvnieku patversmēm, ja tajās ir brīvas vietas.

Sazinies ar dzīvnieku patversmi

Sazinies ar tuvāko (tuvākajām) dzīvnieku patversmēm, noskaidro, vai kādā var uzņemt atrasto dzīvnieku patversmē.

Ja dzīvnieku patversmē ir brīvas vietas, iekārto atrasto dzīvnieku patversmē;

Ja dzīvnieku patversmē brīvu vietu nav un tev nav iespēju dzīvniekam sniegt pagaidu patvērumu, palīdzi dzīvniekam ar informācijas izvietošanu - nofotografē to un ievieto sludinājumu Dzīvnieku policijas portālā ar statusu "Klaiņo".

Iekārto dzīvnieku patversmē, ja ir brīvas vietas

Ja dzīvnieku patversmē ir brīvas vietas dzīvnieka uzņemšanai, noskaidro, kā to uz turieni nogādāt:

 • vari aizvest pats;
 • sauc dzīvnieku ķērājus, ja attiecīgajā pašvaldībā ir šāds pakalpojums.
Ved pats

Ja tev ir iespēja dzīvnieku uz dzīvnieku patversmi nogādāt pašam, izvērtē, vai tiešām tiksi galā saviem spēkiem, jo dzīvnieks tomēr ir svešs, tu nevari zināt, kā tas reaģēs uz transporta līdzekli, uz citiem apstākļiem pa ceļam uz dzīvnieku patversmi.

Pārvadājot dzīvnieku, pirmām kārtām, jāievēro ceļu satiksmes drošība - dzīvnieks nedrīkst brīvi pārvietoties pa transportlīdzekli.

Sauc dzīvnieku ķērājus

Saucot dzīvnieku ķērājus (vai patversmes darbiniekus), kamēr tie ierodas pēc dzīvnieka, paliec tā tuvumā un pieskati, gadījumam, ja tas kaut kur dodas, lai vari informēt dzīvnieku ķērāju par dzīvnieka faktisko atrašanās vietu.

Nofotografē un ievieto sludinājumu par klaiņojošu dzīvnieku

Ja patversme nevar uzņemt dzīvnieku (diemžēl, tā ir realitāte, ka dzīvnieku patversmes ir pārpildītas, īpaši noteiktās sezonās, kad ir pastiprināti liels uzņemamo dzīvnieku skaits) un Tu nevari to paņemt pie sevis uz pagaidu mājām, nofotografē un ievieto sludinājumu portālā "Dzīvnieku policija" ar statusu „Klaiņo”. Informē patversmi, ar kuru esi sazinājies, ka esi ievietojis sludinājumu.

Izlīmē sludinājuma lapas dzīvnieka atrašanās apkārtnē

Kad Dzīvnieku policijas portālā esi ievietojis sludinājumu, tas automātiski tiek noformēts arī sludinājuma lapā (A5 vai A4 formātā). Ja tev ir iespēja izdrukāt, izlīmē sludinājumus dzīvnieka atrašanas apkārtnē.