Sākums > Lasītava > Noderīga informācija > Atbildīgie dienesti

Atbildīgie dienesti dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā

Apskati atbildīgo dienestu kompetenci dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumos un to kontaktinformāciju

Pārtikas un veterinārais dienests

Uzrauga un kontrolē nebrīvē audzētu dzīvnieku aizsardzību un labturību un izmēģinājumu dzīvnieku aizsardzību, kā arī veic dzīvnieku importa, eksporta un tranzītpārvadājumu kontroli normatīvajos aktos noteiktajos valsts robežkontroles punktos atbilstoši savai kompetencei, bet attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku labturību uzraudzību un kontroli veic tikai valsts veterinārās uzraudzības objektos un gadījumos, kad ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem

Sazinies ar PVD:

Veterinārās uzraudzības departaments

PVD teritoriālās struktūrvienības

Valsts meža dienests

Uzrauga un kontrolē medījamo savvaļas sugu dzīvnieku aizsardzību.

Sazinies ar VMD:

Centrālā administrācija

Virsmežniecības

Dabas aizsardzības pārvalde

Attiecībā uz savvaļā dzīvojošo nemedījamo savvaļas sugu dzīvnieku aizsardzību un uz īpaši aizsargājamo un ierobežoti izmantojamo savvaļas sugu dzīvnieku aizsardzību saskaņā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Sazinies ar DAP

Valsts policija

Policija ir apbruņota militarizēta valsts vai pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Ja dzīvnieks iesaistīs noziedzīgos nodarījumos - piemēram, cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvnieku, dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpumu u.tml. gadījumos sazinies ar valsts policiju.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Veic glābšanas darbus.

Sazinies ar VUGD.

Lauksaimniecības datu centrs

Nodrošina valstī vienotu informācijas datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari - uztur datu bāzi par lauksaimniecības dzīvniekiem un mājas (istabas) dzīvniekiem.

Sazinies ar LDC.