Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā

Rīt, 23.04.2022.g. stāsies spēkā MK 19.04.2022.g. noteikumi Nr. 256 "Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā" - paredzēts, ka veterinārmedicīniskās prakses iestāde no dzīvnieka īpašnieka vai turētāja neiekasēs maksu par veiktajām darbībām, kas saistītas ar veselības obligāto prasību izpildi, tostarp laboratoriskiem izmeklējumiem, ne arī maksu par dzīvnieka reģistrāciju datubāzē. Tāpat arī Lauksaimniecības datu centra un BIOR izmaksas tiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Šie MK noteikumi nosaka kārtību, kādā Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš ieceļojis kopā ar dzīvnieku vai kura dzīvnieks ievests no Ukrainas, sākot ar 2022.gada 24.februāri:

1. reģistrē Latvijas Republikā ieceļojošos vai ievestos tiem piederošos suņus, kaķus, mājas (istabas) seskus un zirgus;

2. nodrošina dzīvnieku obligāto veselības prasību izpildi;

3.. veic samaksu par dzīvnieku obligāto veselības prasību izpildei veicamajiem pasākumiem un dzīvnieku reģistrāciju.

Tā kā minētās prasības Ukrainas civiliedzīvotājiem ir bez maksas, MK noteikumi nosaka arī maksimālo maksas apmēru par augstāk minētajām veterinārmedicīniskajām darbībām.

 

Ar MK noteikumiem tiek reglamentēts atbalsts tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri, bēgot no Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta, ierodas Latvijas Republikā kopā ar dzīvniekiem, un lai nodrošinātu Latvijā ievesto tiem piederošo dzīvnieku reģistrāciju un obligāto veselības prasību ievērošanu.

No 2022. gada 24. februāra līdz 24. martam PVD ir saņemta informācija par 188 kopā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem ieceļojušajiem mājas (istabas) dzīvniekiem.

 

 
 
Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 22.04.2022., Nr. 78

Papildināts 23.04.2022.g.: Noteikta kārtība, kādā bēgļi no Ukrainas reģistrē mājdzīvniekus // https://lvportals.lv/skaidrojumi/340266-noteikta-kartiba-kada-begli-no-ukrainas-registre-majdzivniekus-2022

 

 

Iet atpakaļ