Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Valsts meža dienests lems par tālāko rīcību lūšu populācijas labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai

Foto: vmd.gov.lv

Valsts meža dienests noteicis, ka lūšu medību termiņš 2021./2022.gada medību sezonā sāksies no nākamā gada 1.janvāra. Lēmumu par tālāko rīcību lūšu populācijas labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanā dienests pieņems līdz 27.decembrim.

Latvijā lūšu populācijai ir nodrošināti apstākļi, kas labvēlīgi ietekmē šo sugu un veicina optimālu lūšu izplatību un īpatņu skaitu populācijās. To pierāda lūšu populācijas dinamikas dati, kas rāda, ka lūsis ilgstoši nodrošina savu eksistenci kā raksturīgā biotopa dzīvotspējīga sastāvdaļa, sugas dabiskais izplatības areāls nesamazinās, bet dzīvotņu izmēri ir pietiekami lieli, lai ilgstoši nodrošinātu optimālu lūšu indivīdu skaitu populācijās. Ar šiem datiem var iepazīties Eirāzijas lūša sugas aizsardzības plānā, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” zinātnieku pētījumā “Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē” un Valsts meža dienesta (VMD) lūšu populācijas stāvokļa novērtējumā. Lūšu populācijas aizsardzības statuss Latvijā ir atzīstams par  labvēlīgu, bet populācijas stāvoklis ir stabils ar nelielu pieauguma tendenci.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir ierosinājusi pārmaiņas tiesiskajā vidē, kas būtiski maina lūša kā medījamas sugas statusu. VMD lēmis šajā medību sezonā lūšu medību termiņu noteikt no 2022.gada 1.janvāra un līdz šī gada 27.decembrim pieņemt lēmumu par tālāko rīcību lūšu populācijas labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanā. IezīmeVMD aicinās uz sarunu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi, lai lemtu par tālākajām kopīgajām darbībām. Ministrijām nepieciešams vienoties par to, kā turpmāk noritēs šīs sugas apsaimniekošana. Sagaidāms, ka lūšu medībām būs ievērojami stingrāki nosacījumi, kas tiks pieņemti sarunās ar atbildīgajām ministrijām.

Avots: https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/valsts-meza-dienests-lems-par-talako-ricibu-lusu-populacijas-labveliga?id=12678

 

 

Iet atpakaļ