Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Vai savvaļas dzīvnieks var tikt turēts kā mājdzīvnieks?

Pašsaprotami, ka kaķus, suņus, seskus varam turēt mājās kā mājdzīvniekus. Bet kā ir ar savvaļas dzīvnieku turēšanu? 

Savvaļas dzīvnieku turēšana ir iespējama tikai īpašos gadījumos un saņemot atbildīgo iestāžu atļaujas!

Istabas dzīvnieka, piemēram, suņa, turēšanai speciālas atļaujas nav nepieciešamas. Taču ar savvaļas dzīvniekiem ir citādāk – cilvēks nav tiesīgs aiziet uz mežu, sagūstīt savvaļas putnus un zīdītājus un turēt tos nebrīvē sev par prieku. Savvaļas dzīvnieku sagūstīšana un turēšana nebrīvē iespējama tikai ar Valsts meža dienesta vai Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju konkrētam mērķim, nevis cilvēka labpatikas apmierināšanai.

Lielākoties savvaļas dzīvnieki pie cilvēkiem nokļūst mūsu līdzjūtības dēļ – šķiet, ka dzīvnieks ir pamests, ievainots un bez cilvēka palīdzības tas aizies bojā, un dzīvnieks tiek atnests mājās. Lielākajā daļā gadījumu šiem dzīvniekiem nemaz nav nepieciešama cilvēka palīdzība un tie nebūt nav atstāti likteņa varā.

Atnesot dzīvnieku mājās, tam tiek laupīta iespēja atgriezties savā dabiskajā vidē, jo dzīvnieks būs pieradis pie aprūpes un turpmāk savvaļā nespēs izdzīvot. Atlaižot dabā savulaik pieradinātu dzīvnieku, tas var kļūt arī par apdraudējumu mums pašiem. Pie cilvēka pieradušie dzīvnieki ir drošāki un laiž cilvēkus sev tuvāk, bet dzīvnieka uzvedība nav prognozējama, un jebkurā brīdī tas var uzbrukt cilvēkam.

Svarīgi atcerēties – pirms ņemt dzīvnieku rokās un nest to uz mājām, jānovērtē, vai dzīvniekam tiešām nepieciešama palīdzība. Ja tas ir mazulis, iespējams, mazuļa māte ir turpat tuvumā un nav to pametusi, tikai vairās no cilvēka. Patvaļīga dzīvnieku nešana mājās no meža ir pretlikumīga un uzskatāma par malumedībām, un ir sodāma rīcība.

Savukārt Dzīvnieku aizsardzības likuma 29.pants aizliedz pieradinātu un dzīvei savvaļā nepielāgotu savvaļas dzīvnieku izlaist brīvā dabā. Līdz ar to, ja cilvēks kādu iemeslu dēļ savvaļas dzīvnieku tomēr mājās ir atnesis, tam par šo dzīvnieku jāuzņemas tālākās rūpes, nodrošinot katras sugas dzīvniekiem to dabiskajai videi tuvinātus apstākļus un katras sugas dzīvnieku fizioloģisko un zoopsiholoģisko vajadzību apmierināšanu.

Savvaļas dzīvnieku aprūpei nepieciešami cilvēki - aprūpētāji ar speciālām zināšanām

Savvaļas dzīvnieku turēšana privāti ir iespējama, ja ir saņemtas atļaujas un dzīvniekam tiek nodrošināti atbilstoši dzīves apstākļi.  Ar savvaļas dzīvnieku uzturēšanu saistītās izmaksas ir lielas – dzīvnieku aprūpētājiem jābūt ar speciālām zināšanām, atbilstošā tehniskā stāvoklī jāuztur dzīvnieku mītnes un tiem jānodrošina kvalitatīva pārtika. Latvijā savvaļas dzīvniekus varam redzēt zooloģiskajos dārzos, dabas parkos, kā arī darbojas pāris dzīvnieku patversmes, kurās tiek uzņemti  savvaļas sugu dzīvnieki, bet to skaits nav liels, un tās nespēj uzņemties rūpes par visiem dzīvniekiem. 

Medību likums ļauj ķert un turēt medījamos savvaļas dzīvniekus

Savukārt medību likuma 10.panta pirmā daļa  nosaka – medījamos dzīvniekus atļauts ķert savvaļā, ievest Latvijā, izmantot šķirnes medību suņu apmācībā vai zinātniskajā pētniecībā, turēt nebrīvē, kā arī izlaist savvaļā, ja saņemta Valsts meža dienesta ikreizēja atļauja. Savukārt likuma  11.panta pirmā daļa paredz – nemedījamos savvaļas dzīvniekus drīkst iegūt, medīt vai turēt nebrīvē, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes ikreizēja atļauja.

Ja kādu iemeslu dēļ cilvēka īpašumā savvaļas dzīvnieks ir nonācis pirms attiecīgās institūcijas atļaujas saņemšanas, atļauja dzīvnieka turēšanai tik un tā ir jāsaņem – Valsts meža dienestā, ja vēlas turēt medījamo dzīvnieku, piemēram, lapsu, un Dabas aizsardzības pārvaldē, ja vēlas turēt nemedījamo dzīvnieku, piemēram, stārķi. Dzīvnieka īpašniekam būs jāapliecina, ka tas spēs dzīvniekam nodrošināt atbilstošus apstākļus.

Savvaļas dzīvnieka turēšana ir jāreģistrē

Iedzīvotājiem, kuri izvēlējušies turēt Dzīvnieku aizsardzības likuma  3.1 pantā uzskaitītos dzīvniekus

  • plēsēju kārtas savvaļas sugas dzīvniekus;
  • primātus;
  • jūras zīdītājus;
  • krokodilu kārtas dzīvniekus;
  • čūskveidīgos dzīvniekus

obligāti ir jāreģistrē savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vieta MK noteikumos Nr.1146 "Savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietu reģistrācijas kārtība" paredzētajā kārtībā. Ja šāda dzīvnieka turēšanas vieta netiek reģistrēta, dzīvnieka īpašnieks nav tiesīgs savā īpašumā turēt iepriekšminētos dzīvniekus.

 

tl_files/bildes/nvo-apaksa.png

Iet atpakaļ