Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Siguldas pašvaldības policija aicina būt kārtīgiem, ievērot noteikumus un savākt aiz sava mīluļa

Siguldas novada Pašvaldības policija pēdējo trīs gadu laikā iedzīvotājus regulāri informējusi par suņu īpašnieku pienākumiem medijos, tiekoties ar iedzīvotājiem, dalot informatīvus materiālus un īpašus ekskrementu maisiņus. Diemžēl policijas darbinieki nereti, brīdinot saimniekus par noteikumu neievērošanu, sastopas ar dzīvnieku īpašnieku un turētāju nievājošo attieksmi pret prasību sakopt teritoriju pēc sava suņa.

Kur nedrīkst staidzināt suni?
Policijas darbinieku uzmanība tiek pievērsta arī suņu pastaigu teritoriju ievērošanai. Saskaņā ar 2011.gada 8.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 "Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi", novada teritorijas sabiedriskās vietās - Svētku laukumā, Siguldas pils kompleksā, Raiņa parka bērnu pilsētiņā un citos bērnu rotaļu laukumos, skvēros un valsts vai pašvaldības iestāžu sporta laukumos, aizliegts izvest pastaigā suni. Lai veicinātu suņu saimnieku informētību, lielākajā daļā šo teritoriju ir izvietotas brīdinājumu zīmes par aizliegumu staidzināt suņus.

Klaiņojoši dzīvnieki!
Aktuāla problēma Siguldas novadā joprojām ir klaiņojoši, bez saimnieku uzraudzības atstāti dzīvnieki. Normatīvie akti nosaka, ka pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas, suni ved pavadā, savukārt pilsētās un ciemos, ārpus norobežotās teritorijas, sunim ir jānēsā uzpurnis, ja suns ir atzīts par bīstamu. Klaiņojošie dzīvnieki, ja tiem nav piestiprināti reģistrācijas žetoni ar numuru, pēc kura būtu iespējams atrast saimnieku un saukt to pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tiek nogādāti Juglas dzīvnieku patversmē, kā arī gadījumos, kad reids tiek veikts kopā ar patversmes „Mežavairogi” darbiniekiem, dzīvniekus patversmes darbinieki paši nogādā z/s „Mežavairogi” Ķekavas novadā.
Pašvaldības policija regulāri informē par Juglas dzīvnieku patversmē un „Mežvairogos” nogādātajiem dzīvniekiem. Diemžēl lielākā daļa dzīvnieku tur nokļūst, jo saimnieki nav parūpējušies par savu dzīvnieku.
Informāciju par patversmē nogādātajiem dzīvniekiem, kā arī informēt par klaiņojošiem dzīvniekiem, iedzīvotāji tiek aicināti zvanot uz Pašvaldības policiju pa diennakts mobilo tālruni: 26160288.

Reģistrēsim suņus!

Lai izvairītos no liekiem izdevumiem un pārdzīvojumiem, Pašvaldības policija aicina novada iedzīvotājus reģistrēt suņus Siguldas novada Domes Pakalpojumu centrā un pie kakla siksnas piestiprināt saņemto reģistrācijas žetonu, lai dzīvnieku noklīšanas gadījumā varētu par to paziņot saimniekiem.

Būsim atbildīgi!

Siguldas novada Pašvaldības policija atgādina, ka dzīvnieku īpašnieki vai turētāji par Ministru kabineta noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” un par Siguldas novada Domes saistošo noteikumu "Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi" pārkāpšanu var tikt saukti pie atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana), 106.1 (Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem un dzīvnieku nogalināšanas prasību pārkāpšana) un 107.panta (Dzīvnieku slēpšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites), piemērojot administratīvo sodu no brīdinājuma līdz Ls 500,00 fiziskām personām un līdz Ls 1000,00 juridiskām personām.

Avots : www.sigulda.lv

Iet atpakaļ