Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

PVD audits dzīvnieku patversmēs

2019.gadā Pārtikas un veterinārais dienests veica padziļinātu auditu 22 no 28 reģistrētajām dzīvnieku patversmēm. Audita mērķis bija iegūt plašāku, vienotu redzējumu par dzīvnieku labturības prasību ievērošanu dzīvnieku patversmēs un par veterināro pakalpojumu nodrošināšanas kārtību šajās patversmēs.

2019.gada nogalē (19.12.2019.g.) PVD pārstāvis veiktā audita rezultātus prezentēja Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē: prezentācija "Labturības un turēšanas prasību ievērošanas uzraudzības rezultāti dzīvnieku patversmēs" - secinot, ka konstatētie pārkāpumi lielākoties saistīti ar dokumentāciju, nevis dzīvnieku labturību dzīvnieku patversmēs.

Audita secinājumi, ko izvirzījis pats PVD, ir saistīti ar trūkumiem un kolīzijām normatīvajos aktos, tādejādi jau 2019.gada nogalē tika atzīts, ka esošie MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību" ir pretrunīgi interpretējami un novecojuši, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās normas, kas jāievēro dzīvnieku patversmēm, ir neviennozīmīgi izprotamas. Tomēr vēl uz šo brīdi atbildīgā ministrija (Zemkopības ministrija) šos trūkumus un nepilnības nav novērsusi - jauni noteikumi dzīvnieku patversmēm nav, plašā normu interpretācija rada aizvien jaunas neskaidrības par patversmēs nodrošināmo kārtību (par dokumentiem, dzīvnieku atsavināšanu, reģistriem u.t.t.).

Lai arī tas nav saistāms ar dzīvnieku labturību un aizsardzību, kas ir katras dzīvnieku patversmes galvenā rūpe, tomēr publiski paustā informācija par pārkāpumiem dzīvnieku patversmēs maldina sabiedrību, grauj dzīvnieku patversmju darbības patieso vērtību - kalpot dzīvniekiem, nevis dokumentiem un ierēdņiem.

 

 

Iet atpakaļ