Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Pieņemti grozījumi Krimināllikuma 230.pantā

07.04.2022.g. LR Saeimas sēdē 3.lasījumā izskatīts un atbalstīts likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". Ar šiem grozījumiem papildināts arī Krimināllikuma 230.pants. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem.

 

Grozījumi paredz šādas izmaiņas:

  • KL 230.panta nosaukums papildināts ar atsauci uz dzīvnieka spīdzināšanu;
  • KL 230.panta pirmās un otrās daļas sankcijas papildinātas ar obligātu piemērojamo papildsodu, kas paredz atņemt tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz trim gadiem (attiecīgi līdz pieciem gadiem otrajā daļā);
  • KL 230.panta otrās daļas dispozīcija papildināta ar jaunu nodarījumu: par dzīvnieka spīdzināšanu, kā rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots.

 

Būtiskākais šajos grozījumos ir KL 230.panta sankciju papildināšana ar obligātu papildsodu. Lai arī šobrīd šādu papildsodu tiesas varēja piemērot pēc KL 44.panta, tomēr šī iespēja netika izmantota – aizliegumi turēt dzīvniekus, ja persona bijusi cietsirdīga pret dzīvnieku, netika piespriesti.

Dzīvnieku aizsardzības likuma 4.panta otrā daļa paredz tiesību ierobežojumu – aizliegumu turēt dzīvniekus, ja persona ir sodīta par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku. Savukārt, Krimināllikumā aizliegums turēt dzīvnieku uz laiku līdz trim vai līdz pieciem gadiem ir sods – precīzāk, papildsods, kam ir termiņš un par kura neievērošanu paredzēta kriminālatbildība.

Attiecīgi, ja šāds papildsods – aizliegums turēt dzīvnieku – netiek pildīts, tad persona saskaņā ar KL 312. panta otro daļu ir saucama pie kriminālatbildības par izvairīšanos no tiesību ierobežošanas soda izciešanas.

Papildsoda noteikšanā tiesai atstāta brīvība izlemt, vai aizliegums attieksies uz visu dzīvnieku turēšanu, vai noteiktu dzīvnieku sugu vai noteiktu dzīvnieku veidu turēšanu. Tas būs atkarīgs no nodarījuma – pret kādu dzīvnieku un kāpēc bijusi cietsirdība.

Krimināllikuma pastāvīgā darba grupa, izstrādājot šos grozījumus, secināja, ka īpaši cietsirdīga ir atzīstama dzīvnieku spīdzināšana, kad tās rezultātā tie ir gājuši bojā vai ir tikuši sakropļoti. Šāds nodarījums ir iekļauts KL 230.panta otrās daļas dispozīcijā kā smagāks nodarījums, tādējādi ir pastiprināta kriminālatbildība par dzīvnieka spīdzināšanu, ja tās rezultātā dzīvnieks gājis bojā vai sakropļots.

 

Nākamais solis, kas vēl jāizdara tiesiskā regulējuma pilnveidošanā par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, ir jāpārskata Dzīvnieku aizsardzības likuma 4.panta pirmā daļa – darbību uzskaitījums, kas ar likumu atzīta kā cietsirdība pret dzīvnieku.

Zemkopības ministrijā šis darbs ir uzsākts. Prezentācija par paveikto tika izskatīta Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē šā gada 24.martā: https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/Padomessedesmateriali_G_Stenders_170322.pdf

 

Spēkā esošā redakcija (uz 07.04.2022):

230.pants. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem

(1) Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots, vai par dzīvnieka spīdzināšanu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas publiskā vietā vai nepilngadīgā klātbūtnē vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

 

Jaunā redakcija:

230.pants. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku un dzīvnieka spīdzināšana

(1) Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots, vai par dzīvnieka spīdzināšanu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz trim gadiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas publiskā vietā vai nepilngadīgā klātbūtnē vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, vai par dzīvnieka spīdzināšanu, kā rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

 

 

Iet atpakaļ