Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Pieņem dzīvnieku pārvadāšanas noteikumus

Zemkopības ministrijas izstrādātie un šodien, 18.jūnijā, valdības apstiprinātie Ministru kabineta (MK) noteikumi „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” aizstās MK 2008.gada 22.decembra noteikumus Nr.1079 „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”, kas no šāgada 1.janvāra zaudējuši spēku.

Jaunie noteikumi nosaka dzīvnieku pārvadāšanas kārtību, labturības prasības dzīvnieku pārvadāšanai transportlīdzeklī un kārtību, kādā izsniedz un reģistrē pārvadātāja atļauju. Tāpat noteikumu projektā iekļauta kārtība, kādā veicama apmācība par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, apmācības programma un kārtība, kādā izsniedzams un anulējams apliecinājums par apmācību, un apmācīto personu reģistrācijas kārtība.

Noteikumi nosaka arī atļaujas, kuras pārvadātājam jāsaņem Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), lai pārvadātu dzīvniekus tuvos un tālos pārvadājumos.

Jaunie noteikumi salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem stingrākas prasības neparedz.

Patlaban 77 pārvadātājiem ir PVD izsniegtas atļaujas pārvadājumiem līdz astoņām stundām, savukārt 44 pārvadātājiem ir izsniegtas atļaujas tālākiem pārvadājumiem. PVD ir reģistrēti 44 transportlīdzekļi tāliem dzīvnieku pārvadājumiem.

Avots: www.mk.gov.lv un www.zm.gov.lv

Iet atpakaļ