Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Pieaug ziņojumu skaits par vilku uzbrukumiem, nozares speciālisti meklē kompromisu

Šodien Valsts meža dienests organizēja darba grupas apspriedi par iespējamām vilku nomedīšanas apjoma izmaiņām 2022./2023. gada medību sezonā. Apspriedes laikā tika uzklausīti ieinteresēto pušu viedokļi, kā arī uzsvērta nepieciešamība pēc valsts atbalsta vilku postījumu prevencijas pasākumiem un zaudējumu kompensācijām.

2022./2023. gada medību sezonā pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms ir 280 indivīdi, no kuriem līdz 19.10.2022. nomedīti 193. Vienlaikus Valsts meža dienests šogad ir saņēmis jau 64 apstiprinātus ziņojumus par vilku uzbrukumiem, kuros cietuši 439 mājdzīvnieki. Salīdzinājumam – 2021. gadā tika saņemts 51 ziņojums par vilku uzbrukumiem, kuros cieta 182 mājdzīvnieki. Tādēļ, atsaucoties Latvijas Aitu audzētāju asociācijas iesniegumam par pieaugošo vilku uzbrukumu skaitu mājdzīvniekiem, tika sasaukta darba grupa, kas tika organizēta saskaņā ar pelēkā vilka sugas aizsardzības plāna nosacījumiem.

Darba grupas apspriedē piedalījās pārstāvji no Valsts meža dienesta, LVMI “Silava”, Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides konsultatīvās padomes, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Latvijas Meža īpašnieku biedrības, AS “Latvijas valsts meži” un medniekus pārstāvošajām organizācijām. Apspriedes gaitā Valsts meža dienests uzklausīja ieinteresēto pušu viedokļus, lai gūtu vispusīgāku skatījumu par vilku populācijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī izvērtētu iespējamos risinājumus aitu audzētāju nosauktajām problēmām.

 

Ņemot vērā uzklausītos viedokļus, Valsts meža dienests plāno izskatīt iespēju palielināt vilku nomedīšanas apjomu, kas notiks atbilstoši vilku populācijas stāvokļa novērtējumam. Lēmums tiks pieņemts saskaņā ar sugas aizsardzības plānā minētajiem rādītājiem, un tikai tad, ja stāsies spēkā darba grupas apspriedē noteiktie kritēriji. Valsts meža dienests arīdzan atbalsta apspriedes gaitā uzsvērto nepieciešamību steidzami risināt jautājumu par valsts atbalstu vilku postījumu prevencijas pasākumiem un zaudējumu kompensācijām Latvijā, kā tas jau notiek Lietuvā un Igaunijā.

 

Valsts meža dienests vērš uzmanību uz to, ka vilks ir dabas sastāvdaļa ar savu vietu Latvijas faunā un ekosistēmā, tādēļ ir nepieciešams veicināt līdzāspastāvēšanu ar vilku populāciju. Tāpat Valsts meža dienests atgādina, ka plēsēju saglabāšana ne vienmēr nozīmē stingru aizsardzības režīmu. Ilgtspējīga savvaļas sugu izmantošana medībās nav pretrunā ar to aizsardzību.

Vairāk informācijas par vilku populācijas stāvokli Eiropā un Latvijā: https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/par-vilku-populacijas-stavokli-eiropa-un-latvija?id=13309

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas atrodas zemkopības ministra padotībā. Dienests uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību un uzkrāj informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību.

 

Avots: https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/pieaug-zinojumu-skaits-par-vilku-uzbrukumiem-nozares-specialisti-mekle?id=13317

Iet atpakaļ